Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Stokastisk kanalmodell för MIMO-system i urban miljö.

Stokastisk kanalmodell för MIMO-system i urban miljö. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jonsson Andreas, Nyman Mikael
Ort: Linköping
Sidor: 48
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2011--SE)
Nyckelord stokastisk kanalmodell, MIMO, 3GPP SCM, stochastic channel model
Sammanfattning Försvarets utveckling mot ett flexibelt insatsförsvar kommer att ställa högre krav på framtidens radiosystem gällande t ex robusthet, kapacitet, smygegenskaper och tillgänglighet än vad dagens system klarar av att leverera. Vårt arbete har varit att kartlägga befintliga stokastiska kanalmodeller för Multiple Input Multiple Output (MIMO) system och välja ut en som lämpar sig att anpassa till simuleringar av kommunikationssystem för det framtida Försvaret. Den valda modellen 3GPP-SCM har utvecklats/förändrats för att uppfylla de behov som finns för simuleringsverksamheten vid FOI. Denna förändrade kanalmodell skall användas som en av flera alternativa kanalmodeller för simuleringar av en adaptiv radionod (ARN) i en urban miljö. Resultaten och verifieringar från simuleringarna visar att kanalmodellen fungerar enligt de krav som är ställda.
Abstract In the Swedish Armed Forces there is an on-going development of the armed forces where the goal is the ability to execute operations more quickly and flexibly than today. This will make demands on the future radio systems, like robustness, capacity, stealth and availability that are higher than today´s radio systems can achieve. Our work has been to find an existing channel model for a Multiple Input Multiple Output (MIMO) system which was suitable for us to modify. The selected channel model is 3GPP-SCM which we develop/change so that it will fit the future demands for the Swedish Defence Research Agencys simulation work. The changed channel model will be used for simulations of an adaptive radio node (ARN) in an urban environment. The results and simulations made to validate the model show that the channel model works according to the requirements.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182