Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

MOMS - Analysis and evaluation of experimental data.

MOMS - Analysis and evaluation of experimental data. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Letalick Dietmar, Chevalier Tomas, Larsson Håkan, Nelsson Claes, Nyberg Sten, Steinvall Ove, Sjökvist Stefan, Tolt Gustav
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2012--SE)
Nyckelord mindetektion, optiska sensorer, laserradar, IR-sensor, mine detection, optical sensors, laser radar, IR-sensor
Sammanfattning Denna milstolperapport från MOMS-projektet täcker det första halvåret 2006. I rapporten beskrivs experimentella aktiviteter och dataanalys. Genomförd datainsamling rapporteras och några metoder för dataanalys presenteras. Några nya sensorer och laboratorieutrustning beskrivs också. Spatiell information är relevant vid mindetektion. Det har emellertid visat sig att extraktion av spatiella särdrag ur 3Ddata förutsätter mätningar med hög noggrannhet, vilket ställer krav på sensorer med höga prestanda, exempelvis 3D-lasreradar med hög avståndsupplösning och noggrannhet. Resultat från simuleringar av 3D-signaturer visar att stora AT-minor kan detekteras baserat på endast vågformens utseende. I IR-området är kontrasterna mest stabila på natten, mellan solnedgång och soluppgång, snarare p.g.a. lägre bakgrundsklotter än signifikanta IR-nivåer. Vintermätningar i IR visar tydliga kontraster under en dygnscykel så länge minorna inte är helt begravda under snö. Även efter ett snöfall, då minorna är täckta av ett tunt lager snö, kan en kontrast på ytan urskiljas. Några nya sensorer och ny laboratorieutrustning för ytkaraktärisering presenteras också.
Abstract This milestone report from the MOMS project covers the first two quarters of 2006. In the report, the experimental activities and some analysis of collected data are described. The data collection activities are reported and some methods for data analysis are presented. Spatial information seems to be relevant for the mine detection task. However, it was found that successful extraction of spatial features from 3-D data hinges on acquiring accurate measurements and has thus highlighted the need for high performance sensors, such as 3-D laser radar with high range resolution and accuracy. Results from simulations of 3-D signatures show that the large AT mines can be detected based on the shape of the waveforms only. In the IR the contrasts are more stable in the time between sunset and sunrise, due to lower background clutter rather than significant IR levels. Wintertime IR measurements show clear contrasts during a diurnal cycle as long as the mines are not completely buried in snow. Also after a snowfall, when the mines are covered with a thin layer of snow, the mines will bring a minor contrast to the surface of snow. Some new sensors and laboratory equipment for surface characterization are also presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182