Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fältförsök i Zutendaal - Redovisning av en mätkampanj

Fältförsök i Zutendaal - Redovisning av en mätkampanj Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Letalick Dietmar, Larsson Håkan
Ort: Linköping
Sidor: 70
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2013--SE)
Nyckelord sensorer, kamouflage, maskering, vilseledning, sensors, camouflage, concealment, deception
Sammanfattning I denna rapport sammanfattas genomförandet av en mätkampanj som genomfördes i Zutendaal, Belgien, inom ramen för NATO SCI 145. Ett 50-tal sensorer och ett 40-tal exempel på maskeringsmateriel användes. För att utvärdera resultaten av mätkampanjen har två specialistmöten i SET-099 genomförts. Öppna resultat och erfarenheter som framkommit vid dessa möten redovisas också. Moderna multispektrala kamouflage reducerar effektivt målsignaturerna, men det finns ingen praktiskt lösning för kamouflage av enskilda soldater i TIR. Många problem återstår att lösa avseende mobila kamouflagesystem. 3D-laserradar kan avbilda mål under maskeringsnät och laservibrometri detekterar "aktivitet" under nät och kan även särskilja verkligt mål och skenmål. Hyperspektrala sensorer detekterar nät och samtliga mobila kamouflagesystem genom att utnyttja spektrala anomalier. Även 94 GHz-sensorer detekterar nät.
Abstract This report summarizes a field trial conducted in Zutendaal, Belgium, within NATO SCI-145. Some fifty sensors and about forty examples of CC&D material was used. In order to evaluate the campaign, two specialist meetings in SET-099 have taken place. Unclassified results and experiences from these meetings are also presented. Modern multi-spectral camouflage is effective in reducing target signatures, but there is no practical solution for soldier camouflage in TIR. MCS leaves many problems to be solved. 3-D laser radar can image targets under nets and laser vibrometry can detect "activity" under nets and can discriminate between real and decoy vehicles. Hyperspectral and 94 GHz sensors can detect nets. Hyperspectral sensors can detect all MCS targets through spectral anomalies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182