Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radarmålareaberäkningar på Eikon och jämförelse med mätdata.

Radarmålareaberäkningar på Eikon och jämförelse med mätdata. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jakobsson Stefan, Dalenbring Mats
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2021--SE)
Nyckelord Lågsignatur, momentmetoden, snabba multipolmetoden, fysikalisk optik, radarabsorberande material, stealth, method of moments, fast multipole method, physical optics, radar absorbing material
Sammanfattning Denna rapport innehåller resultat från radarmålareaberäkningar gjorda med GEMS-koderna på lågsignaturdemonstratorn Eikon och jämförelse med mätdata. Beräkningar har gjorts med snabba multipolmetoden, fysikalisk optik samt en hybrid mellan fysikalisk optik och momentmetoden. Dessutom har det gjorts beräkningar på geometrimodifierade varianter av Eikon i försök att reducera målarean i framåtsektorn. Rapporten innehåller även en genomgång av radarabsorberande material tänkbara att använda för Eikon. Ett avsnitt om datorresurser och exekveringstider ingår.
Abstract In this report the result from radar cross section (RCS) calculations is presented for the low signature UAV demonstrator Eikon and compared with measured data. Computations are made with the GEMS-codes using the fast multipole method, physical optics and a hybrid between physical optics and the method of moments. Computer resources and executions times are also compared. In addition, result from RCS computations is presented for two modifications of the original geometry of Eikon, in order to reduce the RCS. A brief survey of radar absorbing materials is also given and adapted to reduce the RCS of Eikon.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182