Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Design of air-lunched tactical missile concepts for three different propulsion systems: Air turbo rocket, rocket and turbojet.

Design of air-lunched tactical missile concepts for three different propulsion systems: Air turbo rocket, rocket and turbojet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Haglind Fredrik, Edefur Henrik, Olsson Stefan
Ort: Stockholm
Sidor: 58
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2023--SE)
Nyckelord Air turbo rocket, ATR, jetmotor, fastbränsle raket, raketmotor, motorprestanda, taktisk missil, missilprestanda, Air turbo rocket, ATR, turbojet engine, solid rocket motor, engine performance, tactical air-launched missile, missile performance
Sammanfattning Målet med denna studie är att ur ett systemtekniskt perspektiv jämföra en ATR-motor (Air Turbo Rocket) med en konventionell jetmotor eller fastbränsleraket för framdrivning av en taktisk, från flygplan avfyrad, robot. ATR-motorn är en motor med kombinerade termodynamiska cyklar, där massflödet genom turbinen är helt separerad från övriga massflöden genom motorn och drivs av en separat gasgenerator. För att jämföra de olika motorkoncepten har en metod utvecklats som använder sig av prestandaberäkningar för att ta fram en robots vikt, storlek och motorstorlek. När en ATR-motor jämförs med en jetmotor respektive fastbränsleraket för framdrivning tyder resultaten på att en ATR-motor ger roboten den lägsta startvikten av de tre motoralternativen när förhållandet mellan maximum och minimum uttagen dragkraft under ett uppdrag är stort i kombination med lång räckvidd eller uthållighet. För korta uppdrag är troligen en enklare och kraftfullare fastbränsleraket det bästa motoralternativet. För uppdrag med lång räckvidd utan krav på hög manöverförmåga eller hög hastighet så ger en konventionell jetmotor troligen den lättaste missilen.
Abstract The aim of this study is to assess the feasibility of a solid propellant air turbo rocket (ATR), in comparison with a conventional turbojet engine or a solid rocket motor, as power source for a tactical air-launched missile from an overall system point of view. The ATR is a combined cycle engine, featuring a cycle where the turbine is isolated from the core engine flow entirely and powered by a separate gas generator. A sizing method for missiles is developed, which together with flight performance calculations determine the final size and weight of the missile and its engine. When comparing an ATR with a turbojet and rocket motor, respectively, the results suggest that the ATR powered missile gets the lowest weight when, during a mission, the ratio between maximum and minimum thrust is large and a long range or endurance is required. For short range missions a much simpler and more powerful solid rocket motor would probably be the best choice of propulsion, and for a long range mission, without rapid manoeuvres and dash requirements, a missile powered by a turbojet engine would have the lowest take-off weight.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182