Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Biologisk nedbrytning av TNT i sött, bräckt och salt vatten med sediment : kemisk och toxikologisk undersökning.

Biologisk nedbrytning av TNT i sött, bräckt och salt vatten med sediment : kemisk och toxikologisk undersökning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglind Rune, Andersson Ann-Christine, Dave Göran, Ek Helene, Mellan Ronald, Nilsson Eva, Thelander Emma, Wingfors Håkan
Ort: Umeå
Sidor: 19
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2026--SE)
Nyckelord TNT, sediment, anaerobi, aerobi, biologisk nedbrytning, kräftdjur
Keywords TNT, sediment, anaertobic, aerobic, biological degradation, crustacean
Sammanfattning Tidigare laboratorieundersökningar av ödet för TNT i sött, bräckt och salt vatten-sediment system har visat att föreningen och dess omvandlingsprodukter snabbt binds in i sedimentet. En fråga som aktualiserats inför riskbedömning av läckande ammunition är om det TNT som läckt ut och bundits in i sedimentet skulle kunna vara biologiskt tillgängligt för de organismer som lever i sedimentet. På uppdrag av Försvarsmakten har FOI NBC-skydd och Göteborgs universitet undersökt extraherbarheten av TNT och dess omvandlingsprodukter ur sediment samt giftigheten hos sedimentextrakt och sediment på små kräftdjur. Resultaten från undersökningen visade att oberoende av vattnets salinitet sjunker TNT koncentrationen i vattenmassan till under 1 % av utgångskoncentrationen efter 77 dagar. Toxicitetstester med små kräftdjur på sedimentet före och efter lakning med vatten vid högt tryck och hög temperatur (10 MPa, 150 °C), visade ingen TNT-relaterad skillnad i akut giftighet hos sedimenten. Slutsatsen från denna studie är att risken för spridning och biologiska effekter av biologiskt och/eller kemiskt omvandlad TNT från sediment till omgivningen är låg.
Abstract Previous investigations studying the fate of TNT in fresh, brackish and saline water have shown that the compound and its degradation products rapidly adsorb to the sediment. One issue to consider when it comes to risk assessment of TNT-leaking ammunition in water is whether the compound binds hard enough to the sediment, thus becoming unavailable to sediment-living invertebrate organisms. On behalf of the Swedish Armed Forces, FOI Division of NBC Defence and the University of Göteborg have investigated the extractability of TNT and its degradation products from sediment and the toxicity in small crustaceans. Independent of the water salinity, less than 1% of the added TNT was found in the water phase after 77 days of incubation. The acute toxicity of the sediments in small crustaceans was the same before as after the leaching of the sediments with water at high pressure and temperature (10 MPa, 150 °C). In conclusion, this study has shown that the risk for toxic effects in small animals arising from spreading of biologically and/or chemically degraded TNT from the sediment to the surroundings is low.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182