Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Explosives detection - a technology inventory.

Explosives detection - a technology inventory. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wallin Sara, Pettersson Anna, Brandner Birgit, Eldsäter Carina, Holmgren Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 86
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2030--SE)
Nyckelord Explosivämnesdetektion, översikt, bulk, trace, avståndsdetektion, framtida tekniker, explosives detection, review, bulk, trace, remote, emerging technologies
Sammanfattning Denna rapport redovisar en litteraturstudie om metoder för explosivämnesdetektion - sensorer dör bulk och spårmängdsdetektion liksom avståndstekniker. Provinsamling för spårmängdsdetektion är av yttersta vikt för en komplett översikt, men är inte en prioriterad del av denna studie. Rapporten strävar efter att inte bara behandla existerande tekniker utan även nya tekniker under utveckling och tekniker med möjlig framtida potential för explosivämnesdetektion. Området är dock så stort att sammanställningen säkerligen inte kan kallas komplett på något sätt.
Abstract This report is a literature survey of explosives detection methods, bulk and trace detection sensors as well as standoff detection techniques. Sample collection for trace detection is not a priority for this survey although it is of outmost importance for a complete overview. This report attempts to cover not only existing techniques but also emerging technologies and technologies with possible future potential for explosives detection. However, the area is so wide spread so it cannot be presumed to be complete in any way.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182