Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Granskningsrapport "Demo Integrerat Navigeringssystem".

Granskningsrapport Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Boberg Bengt
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2033--SE)
Nyckelord Integrerad navigering, integrated navigation
Sammanfattning FOI har, på uppdrag från FMV, deltagit i löpande utvärderingsarbete av verksamheten inom "Demo Integrerat Navigeringssystem" (Navdemon). Denna rapport sammanfattar FOI:s granskning och utvärdering av Navdemon och innehåller både övergripande kommentarer på studien samt detaljerade granskningskommentarer av Navdemons slutrapport (utgåva 1). I studien Navdemon har SAAB Bofors Dynamics (SBD) AB fått i uppgift av FMV att utveckla en demonstrator för integrerade navigeringssystem i framtida missiler och UAV:er. SBD:s arbete med Navdemon redovisas i slutrapporten för etapp 3 RT-NAVDEMO-R06:7015, utgåva 1, Maj 2006.
Abstract FOI has, on assignment from FMV (Swedish Defence Materiel Administration), continuously participated in evaluation of the work in "Navdemo". This report summarizes the evaluation work of FOI and contains both overall comments on the study and a detailed review of the final report, edition 1. In the study Navdemo SAAB Bofors Dynamics (SBD) has got the mission from FMV to develop a demonstrator on integrated navigation systems for future missiles and UAV´s. SBD´s work on the Navdemo project is summarized in the final report for stage 3 RT-NAVDEMO-R06:7015, edition 1, Maj 2006.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182