Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användartest LKS demonstrator version 1.

Användartest LKS demonstrator version 1. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hammervik Magdalen, Lindoff Jenny, Castor Martin
Ort: Linköping
Sidor: 49
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2034--SE)
Nyckelord Ledningskrigföring, demonstrator, telekrig, närverksoperationer, informationsoperationer, människa system interaktion, command and control warfare, demonstrator, electronic warfare, computer network operations, information operations, human factors, man system interaction
Sammanfattning FOI utvecklar på uppdrag av FMV en demonstrator som är en del i utvecklingen av LedningsKrigsSimulator, LKS. Utvecklingen vid FOI har pågått sedan hösten 2005 och en första version av demonstratorn levererades i april 2006. LKS projektet följer FEDEP processen och i modelleringsgruppen som tar fram den konceptuella modellen för LKS deltar personal från FM, FMV, FHS och FOI. Den tekniska demonstratorutvecklingen genomförs av FOI Inst. Telekrigvärdering medan experiment och värderingsmetodik hanteras av forskare vid FOI Inst. Människa System Interaktion (MSI) och FOI Inst. Systemutveckling och IT säkerhet. Föreliggande rapport beskriver det första användartestet med användare som inte deltagit i utvecklingsarbetet och genomfördes i LKS demonstratormiljö i juli 2006. Två försöksdeltagare spelade tre spel i ett scenario där en modern korvett eskorterar ett RORO fartyg där delar av ett insatsförband är lastat. Längs kusten finns ett antal fientliga sensorer och ett robotbatteri grupperade. Försöksdeltagarna kunde utföra ett antal typer av telekrig- och nätverksoperations åtgärder för att lösa sina taktiska uppgifter. Resultatet från användartestet är en första viktig indikation på att simuleringen som sker i LKS demonstrator går att använda och förstå för en användare utan tidigare kunskap om verktyget. Detta är en tydlig indikation på att demonstratormiljön, och i förlängningen troligen också den färdiga simulatorn, är användbar för att visualisera telekrigs- och nätverksoperationers påverkan på ledningsförmåga.
Abstract FOI is developing a demonstrator of the Command & Control Warfare Simulator (LedningsKrigsSimulator, LKS) on a FMV awarded contract. The development at FOI has been going on since the summer of 2005 and a first version of the demonstrator was delivered in April 2006. The LKS project is using the FEDEP method and the participants of the modelling team for the conceptual model of LKS come from the Armed Forces, Defence Material Administration (FMV), National Defence College (FHS) and the Defence Research Agency (FOI). The technical development is performed by FOI Dep. Electronic Warfare Assessments and experiments and human performance assessment is handled by researchers at FOI Dep. Man System Interaction and FOI Dep. Systems Development & IT security. The current report describes the first user tests with users outside the development team and was performed in the demonstrator environment in July 2006. Two test subjects played three times in a scenario where a modern corvette escorted a RORO ship on which parts of a international rapid deployment force were located. A number of enemy sensors and a missile battery were deployed along the coastline. The test subjects had a number of electronic warfare and computer network operations actions at their disposal in order to be able to solve their respective tactical tasks. The results from this user test are a first important indication that the simulation that runs in the LKS demonstrator is usable and understandable to external test subjects. It is also a clear indication that the demonstrator environment, and probably the future complete simulator, is useful for visualisation of the effects on command and control by electronic warfare and computer network operations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182