Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A high resolution autofocussing method for synthetic aperture sonar.

A high resolution autofocussing method for synthetic aperture sonar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Robinson John W C
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2039--SE)
Nyckelord Syntetisk apertursonar, autofokusering, synthetic aperture sonar, autofocussing
Sammanfattning En högupplösande autofokuseringsmetod för syntetisk apertursonar (SAS) har utvecklats för användning i Sapphires (Synthetic Aperture Processing High Resolution Sensor) SAS systemet, vilket har tagits fram av FOI och SAAB underwater systems i samarbete inom ett uppdrag från Försvarets Materielverk (FMV). Metoden bygger på en frekvensdomänformulering och kan korrigera för avståndsfel och riktningsfel i azimut från positioneringssystmet i slantplanet. Den teoretiska grunden för metoden beskrivs och tillämpningsexempel presenteras med användande av en mjukvara (SAFIX) för sonarsimulering som tagits fram i Sapphiresprojektet.
Abstract A high resolution autofocussing method for synthetic aperture sonar (SAS) has been developed for use in the Sapphires (Synthetic Aperture Processing High Resolution Sensor) SAS system jointly developed by FOI and SAAB underwater systems under a contract from the Swedish Defence Materiel Administration (FMV). The method is based on a frequency domain formulation and can correct for range and azimuth errors of the positioning system in the slant plane. The theoretical foundation for the method is developed and examples of application are presented using simulated data produced by a sonar simulation software (SAFIX) developed in the Sapphires project.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182