Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsplanering - Erfarenheter från uppdragsanalys och CONOPS framtagning.

Försvarsplanering - Erfarenheter från uppdragsanalys och CONOPS framtagning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gullbrandsson Sara, Lindström Jörgen
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2042--SE)
Nyckelord Försvarsplanering, försvarsplan, FP 2005, insatsplanering, GOP, Advance Planning, Defence Plan, scenario
Sammanfattning Försvarsplanering syftar till att skapa bättre förutsättningar för att hantera möjliga kriser som kan inträffa inom en snar framtid. Sedan hösten 2004 har arbete med Försvarsplan 2005 (FP 2005) skett i olika faser. I ett tidigare FOI Memo beskrivs hur Försvarsplan 2005 med tillhörande så kallade krisfall skapades och några av de tankar som låg till grund för arbetet lyftes fram. I den här rapporten redovisas det arbete som fortsatt skett med försvarsplanen, då krisfallen utvecklats vidare till "concept of operations" (CONOPS). Särskilt diskuteras erfarenheter av den använda metoden (Guidelines for Operational Planning, GOP).Utifrån de gjorda erfarenheterna föreslås också en anpassning av GOP för att effektivisera det fortsatta arbetet inom försvarsplaneringen.
Abstract The purpose of defence planning is for the armed forces to be well prepared in case a severe crisis emerges, in Sweden or abroad. Since late 2004, development of the Swedish Defence Plan (FP 2005) has continued through several stages. In an earlier report, it was described how the main body of the Defence Plan, including a number of scenarios, were developed. This report focus on the continued work, developing these scenarios into concept of operations (CONOPS). A special emphasis is placed on the experiences made of the employed method, NATO Guidelines for Operational Planning (GOP). Further, an adjustment of GOP for use in future work with the Defence Plan is proposed,based on these experiences.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182