Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Determination of gain and phase for a standard gain antenna.

Determination of gain and phase for a standard gain antenna. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pettersson Leif
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2046--SE)
Sammanfattning Gain och fas för en ryggvågledar-antenn har bestämts i antennens axelriktning för frekvenser i området 2-18 GHz. Mätmetoden som användes för att bestämma antennegenskaperna är en variant av tre-antenn metoden. Innehållet i rapporten är uppdelad i tre avsnitt. I det första avsnittet definierar vi antenn-begrepp, härleder några samband och sammanfattar resultatet av mätningarna. I avsnitt två beskrivs mätmetoden och dess felkällor. Det tredje avsnittet består av fem appendix, innehållande härledningar till flera av de ekvationssamband som finns i rapporten.
Abstract Gain and phase of a ridge waveguide antenna have been determined in the boresight direction for frequencies in the range 2-18 GHz. The measurement procedure used to determine the antenna characteristics is a variant of the three-antenna method. The content of the report is divided into three sections. In the first section we define antenna concepts, derive some relations and summarize the results of the measurements. In section two the measurement procedure and its error sources are described. The third section consists of five appendices containing derivations to relations in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182