Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

High Energy Density Materials - effort to synthesize the pentazolate anion: Part 2.

High Energy Density Materials - effort to synthesize the pentazolate anion: Part 2. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wallin Sara, Östmark Henric, Brinck Tore, Norrefeldt Martin, Rehn Stanley
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2048--SE)
Nyckelord HEDM, N5-, syntes, HEDM, N5-, synthesis
Sammanfattning Elektrokemisk syntes har använts för att selektivt spjälka av kväveringen från p-metoxyfenylpentazol. Bevis som antyder att pentazolringen lämnar molekylen som en enhet presenteras. Resultat av kvantkemiska beräkningar som stödjer och möjliggör det experimentella arbetet presenteras också.
Abstract Electrochemical synthesis has been used to selectively cleave off the nitrogen ring form p-methoxyphenylpentazole. Evidence suggesting that the pentazole ring leaves the molecule as on entity is presented. The results of quantum chemical calculations supporting and enabling the experimental work are also presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182