Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Blast mitigation by water.

Blast mitigation by water. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Absil Louk, Bryntse Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 98
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2049--SE)
Nyckelord Explosioner, tryck, dämpning, explosions, pressure, mitigation
Sammanfattning Tekniken att dämpa explosioner med hjälp av vatten har en rad tänkbara tillämpningar för militära och civila anläggningar, t.ex. för att reducera riskområden vid ammunitionslagring i bergrum. Industriellt kan den även tillämpas för att reducera kostnader för erforderliga skyddskonstruktioner vid tillverkning och destruering av ammunition och sprängämnen. Ett aktuellt användningsområde är ammunitionsförvaring på camper i samband med internationella fredsbevarande insatser. 1997 inleddes ett samarbetsprojekt mellan dåvarande FOA (som 2001 uppgick i FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut) och TNO-Prins Maurits Laboratory i Nederländerna (som numera benämns TNO Defence, Security and Safety), som syftade till att bättre förstå den fysikaliska bakgrunden till fenomenet samt att formulera standarder och rekommendationer för användningen av vattenbarriärer. FOA/FOI:s verksamhet inriktades på studier av skallagarnas giltighet samt att undersöka om höljesladdningar inverkade på fenomenet, medan TNO-PML främst studerade inverkan av laddningstätheten och vattenvolymernas storlek och placering för dämpningseffektiviteten.
Abstract The water mitigation concept can be exploited in the design and operation of new and existing military facilities exposed to the threat of internal explosions, like ammunition handling and storage sites. It offers the potential for major savings in the cost for explosives safety of ordnance facilities from accidental explosions. In addition, the concept can be applied to the temporary storage of ammunition like is the case in Out-of-Area operations, e.g. during peace keeping missions. In 1997, a co-operative research project was defined between FOA (The Swedish Defence Research Agency, since 2001 named FOI) and TNO-Prins Maurits Laboratory (PML, recently referred to as TNO Defence, Security and Safety) in The Netherlands, aimed at investigating the physics of water mitigation and to formulate instructions and standards of how to use water barriers. FOA/FOI was responsible for studying the effect of scaling laws and the influence of cased versus uncased charges, whereas TNO-PML was responsible for studying the influence of loading density, and the amount and location of the water for the mitigation effectiveness.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182