Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Möjliga prestandaförbättringar med nya rökfria krut i korträckviddiga PV-robotar.

Möjliga prestandaförbättringar med nya rökfria krut i korträckviddiga PV-robotar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Eiderfors Bengt, Olsson Stefan
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2050--SE)
Nyckelord ADN, PV-robot, rökfria krut, Rb 56 BILL, GAP
Sammanfattning På FOI pågår utveckling av ett rökfritt ADN-krut med hög impuls och hög brinnhastighet. En jämförelse mellan dagens rökfria krut och ADN-krut har genomförts, detta genom att studera kruten i en viss applikation. Valet föll på en BILL liknande korträckviddig PV-robot. Rapporten beskriver en inledande studie av de prestandaförbättringar som en korträckviddig pansarvärnsrobot kan förväntas få om det befintliga raketmotorkrutet ersätts med ett ADN/GAPkrut. Räckvidden kan ökas med ca (14 %), flygtiden (tid till mål) kan minskas med ca (9 %) och nyttolasten med samma flygprestanda kan ökas med ca (23 %) för de beräknade varianterna i "standardmod". Att utnyttja vinsterna av de beräknade prestandaförbättringarna och därmed försöka införa ett nytt krut i ett befintligt system är ett omfattande arbete. Föreliggande beräkningar ger också en uppskattning om vad användande av ett ADN/GAP-krut kan innebära för ett eventuellt nytt PV-robotsystem.
Abstract FOI does an on going development of a smokeless ADN-propellant with high impulse and combustion rate. A comparison between today´s smokeless propellants and ADN have bean conducted, by studying a special application. The choice fell on a BILL similar short range ATrobot. This report describes an initial study which concerns performance enhancements a short range anti-armour guided missile can expect to reach if the existing propellant gets replaced by an ADN/GAP propellant. The range can be increased with 14% and the flight time reduced with 9 % or the payload can be increased with 23% with the same flight performance as the existing missile. To utilize the gains from the calculated performance improvement by introducing a new propellant in an existing system could be very work intensive. The calculations in the present case can also give an estimate of what an ADN/GAP-propellant can mean for a new AT-missile system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182