Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

MUMS komplettering TMS. Tillägg 1. Funktionsbeskrivning.

MUMS komplettering TMS. Tillägg 1. Funktionsbeskrivning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pers Lisbeth, Ohlson Kjell
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2053--SE)
Nyckelord Modellering, simulering, torped, sonar, motmedel, modeling, simulation, torpedo, sonar, counter-measures
Sammanfattning MUMS är en datormodell ursprungligen för simulering av dueller mellan torpeder och motmedel. Modellen har fortlöpande vidareutvecklats för att svara mot nya värderingsbehov, varvid kompletterande modellåtgärder utförts för att utvidga dess funktionalitet och omfattning. För värdering av det planerade TMS-systemet (Torped, Mina, Sensor) finns ett behov av att bedöma tilltänkt systemeffekt i ett tidigt skede av utvecklingsarbetet. För att möjliggöra att MUMS-modellen skall kunna utnyttjas i detta sammanhang har ytterligare komplettering av simuleringsmodellen utförts så att den bättre kan beskriva TMS-funktionalitet. Föreliggande dokument sammanfattar de viktigaste nya funktionerna som tillkommit under det fortsatta utvecklingsarbetet sedan tidigare utförd TMS-komplettering.
Abstract MUMS is a software model originally developed for simulation of duels between torpedoes and counter-measures. The model has continously been refined to match further requirements for assessment studies and enhancing modeling measures have been taken to widen it´s functionality and scope towards a more general-purpose under-water combat model. To meet demands for early costeffectiveness assessment of the proposed TMS weapon system (Torpedo-Mine-Sensor) a need has arisen for the possibility of system effect simulations. Thus the MUMS model has been further developed to more adequately describe the planned TMS functionality. This report describes the most significant of the new functionalities which have been added since a previous TMSoriented development.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182