Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Duell mellan brusradarsensor i UCAV och radarvarnare i markfordon.

Duell mellan brusradarsensor i UCAV och radarvarnare i markfordon. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Mikael, Andersson Börje, Svedin Jan
Ort: Linköping
Sidor: 56
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2056--SE)
Nyckelord brusradar, signalspaning, målsökare, radarvarnare, noise radar, LPI radar, ESM, target seeker, radar warning system
Sammanfattning I projektet SUPREM ("Svårupptäckt precisionsmålsökare") utreds hur multisensorsystem där SAR utgör en vital sensor kan utformas för ett UCAV-system med avseende på bl.a. låg röjningsrisk. I denna rapport utreds duellen mellan en smygande radar (LPI-radar) baserad på brusradarteknik och olika typer av varnarsystem. Vidare redogörs för hur en SAR-sensor kan designas för att reducera risken att detekteras av varnare. Resultaten visar att det i utformningen av SAR-sensorn är vitalt att noggrant designa antennloben, helst med en AESA-antenn (aktivt elektroniskt styrd antenn)med adaptiv lobformningskapacitet, och att kunna reglera uteffekten efter aktuellt behov. SAR-sensorn är dock inte detekterbar med dagens operativa utrustningar under de förutsättningar som studerats här. Nya typer av varnare som baseras på radiometri eller, framför allt, korskorrelation verkar dock kunna användas för att detektera LPI-radar. Denna nya typ av radarsensorer utgör ett hot mot svenska trupper i internationella insatser och det behövs utredas noggrannare, både med mer studier men även med experiment, hur denna nya teknik kan användas och hur vi kan skydda oss mot den.
Abstract In the project SUPREM ("Svårupptäckt precisionsmålsökare") is investigated how multi-sensor systems where SAR is a vital sensor, can be designed for UCAV-systems with respect to for instance low probability of intercept. In this report the duel between an LPI-radar based on noise radar technology and different types of radar warning systems is investigated. It is further described how a SAR sensor can be designed to reduce the risk of being detected by radar warning systems. The results show that for the SAR-sensor it is apparent that attention should be paid to the design of the antenna lobe, preferably with an AESA antenna (active electronically scanned array) with beam forming capability, and that the output power is adjustable with respect to the current needs. The SAR-sensor is, however, not detectable with present operative systems under the circumstances used in this report. New kinds of radar warning systems based on radiometry or, above all, cross correlation seem to be useful for LPI-radar detection. This type of radar sensors constitutes a threat to Swedish armed forces in international campaigns and further investigations, with both theoretical and experimental studies, is needed to explore how this new technology can be utilized and how we can protect our forces against it.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182