Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

EM-simulering av bistatisk SAR för ett hus.

EM-simulering av bistatisk SAR för ett hus. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Martin Torleif, Pohl Anna, Rasmusson Johan
Ort: Linköping
Sidor: 17
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2062--SE)
Nyckelord LORA, CARBAS, SAR, bistatisk, radar, EM-beräkningar, SPECRAY, FDTD, låg frekvens, bistatic, radar, EM-calculations, multistatic, low frequency
Sammanfattning Elektromagnetisk (EM) spridning från ett enkelt, metalliskt hus och motsvarande bistatiska SAR-simuleringar har studerats på VHF-bandet ( 20-90 MHz). En jämförelse har gjorts av sådana resultat från två olika EM-koder, SPECRAY and TFDTD. Resultaten visar att SPECRAY genererar snarlika resultat på VHF-bandet som TFDTD.Både SPECRAY och TFDTD bedöms kunna användas på VHF-bandet med tillfredsställande resultat. SPECRAY är dessutom mera beräkningseffektivt än TFDTD vid högre frekvenser och större geometrier.
Abstract Electromagnetic (EM) scattering from a generic, metallic building and corresponding bistatic SAR simulations have been studied at the VHF-band (20-90MHz). A comparison have been made between such results from two different EM codes, SPECRAY and TFDTD. The results show that SPECRAY generates similar results at the VHF-band as TFDTD .They can both be used with satisfying results at the VHF-band. SPECRAY is more computational efficient than TFDTD at higher frequencies and larger geometries.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182