Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

EU:s kriskoordineringsarrangemang (EU-CCA) ur ett svenskt perspektiv.

EU:s kriskoordineringsarrangemang (EU-CCA) ur ett svenskt perspektiv. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Per
Ort: Stockholm
Sidor: 57
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2063--SE)
Nyckelord EU, EU-CCA, krishantering, kriskoordineringsarrangemang, crisis management, crisis co-ordination, arrangements
Sammanfattning Vid halvårsskiftet 2006 trädde EU:s nya kriskoordineringsarrangemang (EU-CCA)i kraft på interrimbasis. I rapporten beskrivs och analyseras EU-CCA med fokus på dels arrangemangets potentiella problem och svagheter inför dess fortsatta framväxt samt dels på vad framväxten av arrangemanget kan tänkas medföra för det svenska krishanteringssystemet ifråga om mervärde och krav.
Abstract By mid 2006 the EU crisis co-ordination arrangements (EU-CCA) was implemented on interim basis. In this report the EU-CCA is described and analysed with both a focus on the arrangements´ shortcomings in face of its further development and on what the arrangements brings to the Swedish crisis preparedness system in terms of added values and demands.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182