Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Free-space optical communications for tactical applications WP1. Systems and applications from a user perspective.

Free-space optical communications for tactical applications WP1. Systems and applications from a user perspective. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kullander Fredrik, Sjöqvist Lars
Ort: Linköping
Sidor: 28
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2066--SE)
Nyckelord laserkommunikation, taktiska tillämpningar, scenarier, free-space optical communication, tactical applications, scenarios
Sammanfattning Fri optisk kommunikationsteknik, eller laserkommunikation, har potential att ge nya förmågor för informationsöverföring och kommunikationstjänster på det framtida slagfältet. Av särskilt intresse är att tillämpningar som kräver hög kapacitet avseende bandbredd samt hög säkerhet studeras. Det här arbetet är en del av ett informationsutbytesprogram, TA108.077 "Free-space Optical Communications for Tactical Applications" inom CEPA och innehåller slutsatser från arbetspaket1. Den här studien diskuterar användande av laserkommunikation i militära tillämpningar med fokus på taktiska scenarier och framtida behov. Flera tillämpningar har identifierats och diskuteras i rapporten. Taktisk spaning med en liten UAV var en tillämpning som är lämplig för laserkommunikationstekniker. Flera generiska scenerier stödde den slutsatsen. Teknik som demonstreras i laserkommunikation till en liten UAV kan också användas i andra tillämpningar t.ex. kustnära miljöer, optisk märkning, helikopter samt kommunikation på kortare avstånd mellan trupp och fordon. Utöver UAV-tillämpningen har kommunikationskrav relaterat till nätverksförmågor och marina miljöer diskuterats.
Abstract Free-space optical communication (FSO) techniques have the potential to provide new capabilities for information transfer and communication services on the future battlefield. In particular, applications requiring high capacity in terms of bandwidth and relatively high security need to be considered. This work is a part of an information exchange program Technical Arrangement No 108.077 within CEPA entitled "Free-space Optical Communications for Tactical Applications" and contains findings in work package 1. This study was concerned with the use of FSO communication in military applications focussing on tactical scenarios and the future requirements. Several applications were identified and discussed. Tactical reconnaissance utilising a small UAV was found to be a very attractive application involving FSO echniques. Several of the generic scenarios supported this conclusion. Technology demonstrated in an FSO communication link to a light weigth UAV can also be used in other applications involving e.g. littoral environments, optical tagging, helicopters and communication at shorter ranges between troops and vehicles. In addition to the UAV application communication requirements with respect to network enabled capabilities and naval environments were discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182