Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Konstruktion och modellering av plasmagenerator för ETK.

Konstruktion och modellering av plasmagenerator för ETK. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Akyuz Mose, Andreasson Sten, Hurtig Tomas
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2068--SE)
Nyckelord Plasmagenerator, elektrotermisk-kemisk, ETK, elektrotermisk initiering, ETI, konstruktion, modellering, elektriskt exploderande tråd, endimensionell strömning, plasma generator, electrothermal-chemical, ETC, electrothermal initiation, ETI, design, modelling, electrically exploding wire, one-dimensionell flow
Sammanfattning Rapporten beskriver modeller för simulering av en plasmagenerator och en försöksanordning avsedda att användas för elektrotermisk initiering (ETI) i laboratoriebruk. Här presenteras en modell för elektriskt exploderande trådar, en modell för strömningen i en axiell, kapillär plasmagenerator och en konstruktion av en plasmagenerator för laboratoriebruk. Det ingår även en implementering av trådmodellen i Matlab-Simulink-Simpowersystems och en numerisk metod för lösning av strömningekvationerna, som verifieras mot ett standardproblem.
Abstract This report describes the design of a plasma generator and models for simulation of its operation for use in experimental research on electrothermal initiation (ETI). The physical design of the plasma generator is shown in some detail. A model of electrically exploded wires and a onedimensional model of the flow in an axial, capillary plasma generator are presented. An implementation of the wire model in Matlab-Simulink-SimPowerSystems is given. A numerical method for the solution of the flow equations is shown and verified for a standard problem.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182