Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hydrooptical environment and a simplified electrooptical model.

Hydrooptical environment and a simplified electrooptical model. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Olsson Andreas, Tulldahl Michael
Ort: Linköping/Stockholm, FOI
Sidor: 58
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2076--SE)
Nyckelord optisk dämpning, transmission, bakåtspridning, modellering, grumligt vatten, grunda vatten, optical attenuation, transmission, backscattering, modelling, lidar, turbid water, shallow water
Sammanfattning Rapporten demonstrerar hur den hydrooptiska miljön påverkar prestanda för ett djupsonderandelidarsystem. Resultat från en litteraturstudie av databaser med optiska transmissionsdata (från satellit och in-situ instrument) från svenska och internationella vatten presenteras. Information från databaserna kan användas för prestandaestimering av optiska undervattenssystem. Resultaten är underlag för implementering i taktiska beslutsstödsystem. En fyraårig mätkampanj för optisk transmission i Stockholms skärgård presenteras och årstidsvariationer av optisk dämpning i vattnet beskrivs. Vi beskriver även en förenklad model för prestandaestimering av djupsonderande lidarsystem. En djupsonderande lidar kan avändas vid miljökaraktärisering av kustnära områden och för räddningsoperationer eller vid detektion av ytnära undervattensmål, minor och AUVer i grunda vatten. Syftet med den förenklade modellen är att uppskatta signalstyrkan och maximal djupräckvidd för olika mål, bottendjup och systemparametrar för en mängd typvatten i internationella och svenska geografiska områden.
Abstract The report demonstrates how the hydrooptical environment affects the performance of a depth sounding lidar system. Results from a literature search of databases of optical transmission data (through satellite and in-situ instruments) from Swedish and international waters are presented. Information from the databases can be used for performance estimation of underwater optical systems. The results can be completed for implementation in tactical support tools. A four-year optical transmission measurement campaign in the Stockholm archipelago is presented and seasonal variations of the underwater optical attenuation are described. We also describe a simplified model for depth sounding lidar system performance estimation. The depth sounding lidar can be used for environmental assessment in littoral zones and for search operations or detection of shallow underwater targets such as mines or AUV:s. The purpose of the simplified model is to estimate the signal level and maximum depth range for different targets, bottom depths and system parameters for various water types in international and Swedish geographical areas.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182