Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Robust navigering - slutrapport.

Robust navigering - slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Boberg Bengt, Berefelt Fredrik, Nilsson Ulrik, Strömbäck Peter, Wirkander Sven-Lennart
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2081--SE)
Nyckelord Robust navigering, integrerad navigering, ultratät intregation, UTC, robust navigation, integrated navigation, ultra tight integration, UTC, ultra tightly coupled, deep integration
Sammanfattning Robust navigering är ett treårigt forskningsprojekt med målen att designa algoritmer och simuleringsmodeller för systemutvärdering av robusta navigeringssystem. Denna rapport avser förmedla en översikt över genomförd verksamhet under projektets gång med extra fokus på verksamheten under år 2006, samt nyttan med robusta navigeringssystem i såväl civila säkerhetssystem som försvarsapplikationer. FOI har länge bedrivit forskning inom området integrerad navigering, huvudsakligen inriktat mot kostnadseffektiva navigeringssystem. Under 2006 har ultratät integration mellan GPS och tröghetsnavigeringssystem studerats. En ultratät integration utnyttjar information från tröghetsnavigeringssystem (TNS) inte bara för att förbättra skattningar av position och hastighet utan även för att åstadkomma effektivare följning av satellitsignaler (eng.tracking) i GPS-mottagaren. En ultratät integration fungerar därför bra i svagsignalmiljö (inomhus och stadsmiljö) och kan till och med följa blockerade satelliter. Den ultratäta integrationen är också överlägsen andra integrationsmetoder i militära applikationer, typiskt med avsiktlig störning och hög dynamik, med bättre både störfasthet och noggrannhet än traditionella integrerade navigeringssystem.
Abstract Robust navigering is a research project spanning over three years. The main objective is to design algorithms and simulation models for evaluation of robust navigation systems. The purpose of this report is to commuicate an overview of project activities and uses of robust navigation systems for civil and defence applications. FOI (The Swedish Defence Research Agency) has been involved in research on integrated navigation systems for a long time with special focus on cost effective navigation systems. During 2006 ultra tightly integrated navigation systems were studied. An ultra tight integration system uses information from inertial navigation system (INS) not only to improve the estimates of position and velocity but also to achieve more efficient tracking of satellite signals in the GPS receiver. An ultra tight integration therefore works well in a weak-signal environment (indoor and urban environment) and can even track blocked satellite signals. The ultra tight integration is also superior to other integration methods in military applications, typically in scenarios with intentional jamming and high dynamics, with better jamming resistance and more accurate positioning than traditional navigation systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182