Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Biologisk nedbrytning av permetrin i tvättvatten efter tvätt av fältuniform, modell 90BR TE.

Biologisk nedbrytning av permetrin i tvättvatten efter tvätt av fältuniform, modell 90BR TE. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglind Rune, Andersson Ann-Christine, Leffler Per, Wingfors Håkan
Ort: Umeå
Sidor: 11
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2084--SE)
Nyckelord Permetrin, nedbrytning, kemisk analys
Keywords Permethrin, degradation, chemical analysis
Sammanfattning Bekämpningsmedlet permetrin används som impregnering i uniformer för att skydda svensk personal mot insektsangrepp som skydd mot bl a insektsburna sjukdomar i tropiska och subtropiska områden. En aktuell frågeställning i vetenskaplig litteratur är om impregneringen är effektiv mot insekter efter 20 tvättar eller mer. Hittills har emellertid mycket liten uppmärksamhet riktats mot det permetrin som utlakas vid tvätt som kan förorena vattendrag och därigenom orsaka fiskdöd nedströms utsläpp. Denna undersökning presenterar resultat från en nedbrytbarhetsstudie på det permetrin som lakas ur impregnerade uniformer i samband med att de tvättas. Kläderna, modell 90BR TE, tvättades enligt den procedur som följs vid de svenska förläggningarna i Liberia (UNMIL) och Afghanistan (IASF). Med utgångspunkt från metoden "Ready Biodegradability - 301 E Modified OECD Screening Test" studerades nedbrytbarheten av det permetrin som lakats ur vid tvätten av uniformerna. Undersökningen visade att trots kraftig bakterietillväxt bröts inte det urlakade permetrinet ner till ogiftiga komponenter inom en period av 31 dagar. Tvättvatten från permetrin-impregnerade kläder utgör således ett lokalt miljöproblem kopplat till de förläggningar Sverige har i tropiska och subtropiska områden.
Abstract For personal protection against insect and tick vector-borne diseases, military uniforms are impregnated with the insecticide permetrhin. Today, the matter of impregnation of uniforms is discussed in the scientific literature. The discussion is about the effectiveness of the impregnation against the insects after the laundering of the uniforms 20 times or more. Further, little attention has so far been paid to the environmental fate of the washed-out permetrhin and the risk for pollution of the environment via the waste water. This report presents the results from a degradation study on washed-out permethrin from a washer´s waste water. The clothes were washed in accordance with the standard washing procedure followed at the Swedish missions in Liberia (UNMIL) and Afghanistan (ISAF). The degradation test was performed in accordance with the OECD Protocol 301 - Ready Biodegradation Test. After the 31 days of incubation in the dark at 20oC, the permetrhin concentration in the waste water was analysed and compared with the initial concentration. The analysis showed no degradation of the permetrhin during the incubation period. It is concluded that there is a potential environmental concern associated to the laundering of permetrhin-impregnated uniforms. Also, the report discusses potential short and long-term consequences the polluted waste water may have on the local recipient.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182