Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOIs miljöforskning för försvarssektorn - en sammanställning av rapporter publicerade 2001-2005.

FOIs miljöforskning för försvarssektorn - en sammanställning av rapporter publicerade 2001-2005. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ahlberg Mats (red.)
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2088--SE)
Nyckelord Hydrogeologi, toxikologi, skjutfält, hälsorisker, explosivämnen, miljöriskbedömning, livscykelanalys, internationella insatser, hydrogeology, toxicology, shooting ranges, helath risks, explosives, environmental risk assessment, life cycle assessment
Sammanfattning Miljöforskning för försvarssektorn har bedrivits sedan budgetåret 1994/95. Denna rapport utgör en sammanställning av abstrakts för samtliga 67 rapporter som publicerats i FOI-R-serien under femårsperioden 2001-2005. För en bättre överblick har varje rapport hänförts till ett av följande 11 ämnesområden: Indirekt miljöpåverkan Strategiska miljöbedömningar Livscykelanalyser (LCA) på försvarsmateriel Förebyggande modellering Metoder omhändertagande av ammunition och explosivämnen Miljöriskbedömning av dumpad ammunition och undervattenssprängningar Miljöriskbedömning av skjutfält och anläggningar Toxikologiska studier på människa och miljö Miljö- och hälsorisker vid internationella insatser Miljöeffekter av krig och konflikter Årsrapporter och sammanställningar Huvuddelen av forskningen är finansierad av Försvarsmakten genom dess FoT-program samt genom enskilda beställningar från GRO MILJÖ, Miljöprövningsenheten och MUST.
Abstract Environmental research for the defence has been conducted since the fiscal year 1994/1995. This report is a compilation of abstracts for all 67 reports published as FOI-R-reports during the period 2001-2005. Each report has been classified into one of the subject areas below: Indirect environmental impact Strategic environmental impact assessment Life cycle analysis (LCA) of defence material Preventive modelling Methods for handling old ammunition and explosives Environmental risk assessment of dumped ammunition and underwater explosions Environmental risk assessment of shooting ranges and military establishments Toxicological studies of man and environment Environmental and health risks in international military missions Environmental effects of war and conflicts Annual reports and other compilations The main part of the research has been financed by the Swedish Armed Forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182