Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Globala ekonomiska aktörer 2017-2027-IMF, Världsbanken och OECD.

Globala ekonomiska aktörer 2017-2027-IMF, Världsbanken och OECD. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kaiser Magnus
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2089--SE)
Nyckelord internationella monetära, och finansiella system, trilemma, ekonomisk krishantering, politisk uppslutning, framtida utvecklingsvägar, international monetary, and financial system, economic crisis management, political support, future development
Sammanfattning Denna rapport behandlar alternativa framtida utvecklingsvägar för ett antal globala ekonomiska aktörer i tidsperspektivet 2017-2027. De aktörer som studeras är WTO,IMF, Världsbanken och OECD. Studien utgår ifrån en modell som problematiserar det internationella monetära och finansiella systemet, dels genom att sätta in det i ett ekonomiskt historiskt perspektiv, dels genom att utgå ifrån hur ett monetärt och finansiellt system fungerar med avseende på hur man löser det så kallade ekonomiska trilemmat, hur ekonomisk krishantering sker, och vilken internationell maktbalans och politisk uppslutning som systemet förutsätter. Studien utgår också ifrån en diskussion om grundläggande problem som finns i en global marknadsekonomi som tar sig uttryck i en pendlig mellan avreglering och regleringsåtgärder. Utvecklingen av framtida internationellt monetärt och finansiellt system kommer enligt denna rapport att följa tre möjliga alternativ. Det första alternativet är en reformering av nuvarande system. Den andra utvecklingsvägen innebär en ökad reglering av världsekonomin på global nivå där de ovan nämnda aktörerna spelar en reformerad roll, en slags global keynesianism. Det tredje alternativet innbär att de ovan nämnda aktörerna förlorar i betydelse och ersätts av starka nationella ekonomier eller regionala ekonomiska sammanslutningar.
Abstract In this study the global economic role of the IMF, the World Bank and the OECD is problematized using a model of the international monetary and financial system. Every historical system has to manage the so called economic trilemma and in doing so has to confront fundamental dilemmas within the capitalist global economy. The future role of the IMF, the World Bank and the OECD is dependent upon the future development of today´s international monetary and financial system. According to the report the future evolution of the IMF, the World Bank and the OECD may follow three different paths. The first path will reform and consolidate the IMF, the World Bank and the OECD, basically a further development of today´s international monetary and financial system. The second path involves a reformation of today´s system in order to create some kind of global Keynesianism. The third path contradicts both the first and the second alternative, and will involve the strengthening of other actors like nation states and regional economic blocs.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182