Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inträngning av artilleristridsdelar i skyddstäckningar.

Inträngning av artilleristridsdelar i skyddstäckningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hansson Håkan
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2091--SE)
Nyckelord Skyddstäckningar, konstruktioner, skyddsrum, artilleri, artilleriraketer, protective cover, protective structures, shelters, artillery, rockets
Sammanfattning I samband med internationella insatser är det av vikt att bedöma den vapentekniska hotbilden i området. I rapporten diskuteras vanligt förekommande fragmenterande stridsdelar till haubits, granatkastare och raketartilleri, samt deras penetrationsförmåga i olika typer av skyddskonstruktioner. Förslag på verksamhet för att förbättra förmågan att bedöma verkan från dessa stridsdelar mot nuvarande och framtida konstruktionslösningar diskuteras.
Abstract Out of area missions require knowledge about the weapon threat in the area. High explosive fragmenting warheads for artillery, and their penetration performance in protective coverings, are discussed in the report. Recommendations for future work to improve the ability to estimate the penetration performance of HE fragmentation warheads against current and future protective designs are discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182