Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Energisäkerhet: Sveriges och Europas beroende av importerade energibärare.

Energisäkerhet: Sveriges och Europas beroende av importerade energibärare. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Larsson Robert L
Ort: Stockholm
Sidor: 77
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2092--SE)
Nyckelord energisäkerhet, energi, säkerhetspolitik, olja, gas, rörledningar, import, beroenden, Sverige, EU, Ryssland, energy, energy security, security policy, oil, pipelines, imports, dependencies, Sweden, Russia
Sammanfattning Föreliggande studie om energisäkerhet innehåller en diskussion om hur hoten mot Sveriges och EU:s energisäkerhet ser ut och hur de kan komma att utvecklas. Syftet med studien är att lyfta fram ett antal centrala frågeställningar relaterade till Sveriges och Europas energisäkerhet samt beroendet av importerade energibärare för att peka ut existerande problem och möjliga motåtgärder på den politiska nivån. Ett resultat är att på den globala scenen pekar trenderna mot ökad betydelse för EU:s, USA:s, Indiens och Kinas växande energibehov, vilka i ett tio- till tjugoårsperspektiv leder till kraftigt ökad konkurrens med friktioner som följd. En avgörande fråga blir om konsumenter och producenter då kan finna en fungerande samarbetsmodell för att hantera situationen. En relaterad fråga är trenden mot en ökande militarisering av energifrågor och det är ett faktum att energiinfrastruktur ofta står under direkt militärt beskydd. Detta leder till att konkurrensen får allvarliga förtecken.
Abstract This study of energy security encompassed a discussion on what the threats toward Sweden´s and the EU:s energy security looks like. The aim of the study is to point out a set of central issues connected to our common energy security and dependence on imported energy carriers. The objective is to underscore existing problems and possible solutions at the political level. One result is that on the global arena, trends are pointing towards increased importance for the EU:s, the US´, India`s and China´s augmenting energy demands, which in a ten to twenty year perspective will lead to increased competition and frictions. A key issue will be whether consumers and producers will be able to find a common framework of cooperation. A related issue is to increasing militarization of energy issues, as an increasing amount of energy infrastructure is protected by military forces. This leads to a situation of serious tension.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182