Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Crack Growth Simulation for Stiffened Panels.

Crack Growth Simulation for Stiffened Panels. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Troncy Ludovic
Ort: Stockholm
Sidor: 72
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2098--SE)
Nyckelord spricktillväxning, utmattning, lättstruktur, panel, k factor, fatigue crack growth, stringer, panel, retardation, stress intensity factors
Sammanfattning Innovativ tillverkningstekniker kommer att bli omfattande i framtids flygfartygskonstruktion. Integral panel kommer att ersätta nitad panel p.g.a. låga tillverkningskostnader och förbättrad strukturegenskap. Den nya konstruktionen behöver däremot nya dimensioneringsmetoder vad gäller uppskattning av utmattnings- och skadtålighetsegenskaper. En simulation har genomförts för spricktillväxning under cyklisk last för typisk styvnad flygplanspanel. metoden är baserad på finite element och linjär brottsmekanisk metod.Två olika konstruktioner har analyserat att bevisa duktighet av metoder. Simulation för den första panelen visade hur simulation skulle kunna jämföras med experimentella resultat. Syfte med undersökning är att identifiera bästa lösningen att simulera spricktillväxningen i styvnad panel tillverkas av innovativa metoder som kommer att storskaligt användas i nästa generation av flygfartyg. Metoden kommer att bidra till förminskade underhållskrav och samtidift förbättrad struktursäkerhet.
Abstract One trend today in the aircraft industry is to replace build-up panels by integral panels. This new design needs studies that analyse the behaviour of such structures in fatigue conditions. This report shows a crack growth simulation with the finite element method and the linear elastic fracture mechanics method for two different stiffened panels. The simulation for the first panel highlights the delay of stringer in crack growth. It also shows the role played by the mesh in the crack growth simulation as well as the effect of the order of polynomials in the calculation of the stress intensity factors. The second stiffened panel allows us to compare computational data to experimental data. The goal is to find the best mesh and polynomial configuration to simulate crack growth in stiffened panels using the finite element method.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182