Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Assessment of the pollution of the environment within the Vaziane base area, Tblisi, Georgia.

Assessment of the pollution of the environment within the Vaziane base area, Tblisi, Georgia. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglind Rune
Ort: Umeå
Sidor: 13
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2099--SE)
Nyckelord Armébas, skjutfält, förrådsbyggnad, flygbas, oljeförorening, förråd, bränsledepå
Keywords Army base, shooting range, warehouse, air field, fuel depot, oil pollution
Sammanfattning En miljöundersökning har genomförts på armébasen Vaziane nära Tblisi i Georgien. Undersökningen ingår som del i ett trilateralt samarbete mellan den svenska Försvarsmakten, Försvarsdepartementet i Estland och Försvarsdepartementet i Georgien. Denna rapport presenterar resultat från en inspektion av miljön på basen och olika militära anläggningar. Inspektionen genomfördes den 14 och 15 mars 2006. Under inspektionen undersöktes nedlagda lagerlokaler för kemikalier, en skjutbana för lätta vapen, ett nedlagt flygfält, en uppställningsplats för skrotade lastbilar samt garageområdet inom regementet. Avsikten med inspektionen var att bedöma om aktiviteten inom basen hade negativ påverkan på miljön och om där fanns några särskilt farliga lämningar relaterade till den militära aktiviteten.
Abstract As part of the trilateral defence environment cooperation between the Swedish Armed Forces, the Ministry of Defence of Estonia and the Ministry of Defence of Georgia, an environmental study has been conducted at the Vaziane base close to Tblisi in Georgia. This report presents the findings from an ocular inspection of the environment and the military constructions within the Vaziane base area, performed on march 14 and 15, 2006. Along with the garage and vehicle depot, closed warehouses for chemicals, the rifle shooting range, the shut-down air field, the depot for delapidated vehicles were inspected during the tour of the base. The aim of the ocular inspection of the base was to assess whether the military activities negatively affected the environment and, too, whether there were any hot spots of dangerous remains of military origin.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182