Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simulering av brand i samband med verkansvärdering.

Simulering av brand i samband med verkansvärdering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carlsson Jörgen, Hartmann Mats
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2100--SE)
Nyckelord AVAL, brand, CFD, simulering, sårbarhet, verkan, värdering, AVAL, CFD, fire, simulation, vulnerability
Sammanfattning Att uppskatta effekten av en brand är centralt i verkans- och sårbarhetsanalys. Samtidigt är detta ett mycket komplicerat fenomen som endast i undantagsfall låter sig analyseras i förenklade termer. I denna rapport sammanfattas problematiken kring brandförloppssimuleringar, vilken metodik som ska användas beroende på scenarie behandlas och frågan hur olika komplexa beräkningsmetoder ska kunna kopplas till verktyget AVAL diskuteras. Arbetet har resulterat i såväl kortsiktiga som långsiktiga rekommendationer för hur brandsimulering kan användas inom verkansvärdering. Även en instruktion för konvertering av målbeskrivning från AVAL till en indatafil till ett CFD program ges.
Abstract Estimating the consequences of fire is a core problem in Lethality- and Vulnerability simulations. A fire is, however, a complex phenomenon which cannot generally be simplified to fit into the overall vulnerability simulation. This report gives a review of the problems associated with fire simulation and addresses questions including the choise of model in a specific scenario and how to use a CFD analysis of fire as a complement to the toolkit AVAL. The analysis results in recommendations on both short- and long-term actions as well as a hands-on instruction in converting a target description from AVAL into a simple CFD-input file.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182