Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experimental evaluation of underwater range-gated viewing in natural waters.

Experimental evaluation of underwater range-gated viewing in natural waters. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tulldahl Michael, Olsson Andreas, Andersson Pierre
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2107--SE)
Nyckelord Hydrooptik, grindad avbildning, laseravbildning, spridning, grumliga vatten, undervattensoptik, hydrooptics, gated viewing, laser imaging, scattering, turbid media, underwater optics
Sammanfattning I denna rapport utvärderas bildprestandan hos ett avståndsgrindat undervattenssystem i naturliga vatten. En kort introduktion av det bildalstrande systemet presenteras samt den modifierade fiberfördröjningen vilken ger en kortare närgräns för systemet i grumliga förhållanden. Vidare beskrivs det multinationella deltagandet i NATO SET072/RTG 40 där syftet är att samla in bilder från flera olika avståndsgrindade undervattenssystem under olika vattenförhållanden. Bildprestandan för det avståndsgrindade systemet jämförs dels med en konventionell videokamera inklusive lampbelysning och dels med systemet i icke-grindat läge. I rapporten påvisas att de två icke-grindade tillvägagångssätten ger liknande resultat medan det grindade läget ger högre prestanda. Utvärderingen har gjorts genom att bestämma bildernas s k Modulation Transfer Function (MTF). MTF är en metod där amplituderna för varje frekvens i ingående och utgående bild jämförs. Begränsningar i bildkvalitet har undersökts och jämförts för klara och grumliga vatten. Vi finner att det maximala avståndet för identifiering av objekt ökar med 50% med ett grindat system jämfört med konventionell bildalstring. Detektionsavståndet ökar med en faktor två. Resultaten används för att påvisa att en ROV kan utföra bildalstring i ett område två och en halv gånger snabbare med ett grindat system och med minskad risk för att röra om i bottensedimentet under arbetets gång
Abstract This work concerns the evaluation of the imaging performance of a range-gated underwater system in natural waters. We give a brief introduction to the imaging system including the fiber delay modifications that have been made in order to shorten the close-range imaging limit. We also describe the participation in a data collection effort made in the NATO SET072/RTG40 to acquire imagery from several range-gated underwater systems in various water conditions. Imaging performance of the range-gated system is compared with that of a conventional video camera with lamp illumination, as well as with the system operated in a non-gated mode. It is seen that the two non-gated approaches give similar results, while the gated mode enables an increase in performance. The modulation transfer function, MTF, is selected as a suitable performance measure. The imaging limits are investigated and compared in turbid and clear waters. We find that the identification range, is increased by 50 % compared to conventional imaging. The detection range is shown to increase by a factor of two. The results show that the imaging of a given area by a mine-detecting ROV can be made two and a half times as fast, and with less risk of disturbing bottom sediments in the process.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182