Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

VV&A Lessons Learned within the C2WS(LKS)Project.

VV&A Lessons Learned within the C2WS(LKS)Project. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nilsson Sten-Åke, Svan Pernilla
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2109--SE)
Nyckelord VV&A, validering, simulering, modellering och simulering, ledningssystem, informationskrigföring, validation, simulation, Modeling and Simulation, Command and Control, Electronic Warfare
Sammanfattning Samtidigt med utvecklingen av ledningskrigföringssimulatorn (LKS) har metodarbete utförts inom området VV&A för denna simulator eller demonstrator som den hellre benämns i denna sin första version. Avsikten med VV&A-arbetet har varit att om möjligt finna tillräckligt underlag för att kunna validera simulatorn för sin användning. Två olika VV&A-metoder har använts och erfarenheterna från detta arbete beskrivs i denna "lessons learned"-rapport. Den visar att VV&A-arbete är resurskrävande, saknar bra standarder och vägledning samt att det inte finns någon gemensam kravbild och förståelse för arbetet hos kund och utförare. Detta är också grunder för att det i många arbetsgrupper runt om i världen pågår arbete med avsikt att avhjälpa dessa brister. VV&A-arbetet som utförts för denna tillämpning har inte objektivt kunnat visa att simulatorn är giltig för sin användning. Spel som genomförts visar dock att simulatorn kan uppvisa de eftersökta egenskaperna och kan ge en ökad förståelse för området hos användare och systemutvecklare. VV&A-arbetet har dock givit utvecklingsgrupp och beställare en ökad förståelse för vikten av VV&A. Kunskap och erfarenheter från arbetet återförs också till metodutvecklarna inom VV&A-området, särskilt till REVVA-gruppen, vars process i huvudsak använts för arbetet.
Abstract In parallel with the development of a Swedish Command & Control Electronic Warfare Simulator (C2WS and LKS in Swedish) V&V (verification and validation) efforts have been made to elucidate and if possible to certify that the simulator or demonstrator as it is in its first version, is valid for its purpose. Two different methods for V&V have been employed and the procedure of the work and results, lessons learned, are documented in this report. It shows that VV&A is resource demanding, suffers from lack of standards, practical guidance and common understanding among both customers and contractors. These are the reasons for and the tasks of the several different ongoing VV&A working groups in the M&S community. The efforts of V&V in this project do not provide sufficient evidences to postulate that the demonstrator is valid for its purpose. However, a few simulation runs with the simulator show that it possesses the desired features to some extent and is able to transfer knowledge about this domain to users and developers. Further the V&V efforts helped the M&S development group to be well aware of the need of verification and validation. Also some feedback is given to the VV&A community and the REVVA method group in particular,because most of the V&V efforts follow the REVVA process.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182