Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

REVVA and DCMF: A link between VV&A and conceptual modelling.

REVVA and DCMF: A link between VV&A and conceptual modelling. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Yi Choong-ho, Mojtahed Vahid, Garcia Lozano Marianela
Ort: Stockholm
Sidor: 57
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2110--SE)
Nyckelord REVVA, DCMF, VV&A, konceptuell modellering, REVVA, DCMF, conceptual modelling
Sammanfattning VV&A (verifiering, validering och ackreditering) och konceptuell modellering (KM) är två besläktade delområden inom M&S (modellering och simulering). Syftet med denna studie är att utvärdera två metodologier, REVVA och DCMF, inom VV&A respektive KM, mot varandra. Detta för att identifiera för- och nackdelar av dessa metodologier samt för att ge underlag för förbättring av dem som fortfarande är under utveckling. Det har visat sig att REVVA och DCMF är kompatibla med varandra. Särskilt har ett gränssnitt mellan dessa ansatser definierats som ett beroendeförhållande mellan deras produkter. Detta gränssnitt föreslås som en länk mellan VV&A och KM. REVVA och DCMF erbjuder en enkel men informativ överblick över process och produkter inom VV&A respektive KM, vilket gör det lättare att få en helhetsbild om dessa områden. Båda metodologierna lider av omognad, och det krävs mycket mer arbete för att tillfredsställa de praktiska behov som de har som är verksamma inom VV&A och KM. Ur REVVA-DCMG gemensam synvinkel måste, framför allt, syntaxen och semantiken för respektives kärnprodukter, d.v.s. Target of Acceptance, Target of V&V, Items of Evidence (REVVAprodukter) and Mission Space Model (DCMF-produkt), förbättras avsevärt.
Abstract VV&A (Verification, Validation and Accreditation) and Conceptual Modelling (CM) are two closely related fields within M&S (Modelling and Simulation). The purpose of this study is to assess two methodologies, REVVA and DCMF, within VV&A and CM, respectively, on each other. The expected benefits from the study are to identify the strength and weakness of the methodologies, and to provide the findings as input for improving these methodologies that are still in the process of development. It has been shown that REVVA and DCMF are compatible with each other. In particular an interface between the approaches has been defined in terms of dependency between their products. This interface is then suggested as a link between VV&A and CM. REVVA and DCMF provide indeed a simple but informative overview of the process and the products of VV&A respectively CM, which is quite helpful to understand the whole spectrum of the fields. On the other hand, both methodologies suffer from immaturity, and much work has to be done for the methodologies to meet the real needs from people practising in VV&A and CM. From the REVVA-DCMF common viewpoint, first and foremost, the syntax and the semantics of their core products, i.e. Target of Acceptance, Target of V&V, Items of Evidence (REVVA products) and Mission Space Model (DCMF product), must be improved significantly.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182