Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

An execution environment for distributed simulations.

An execution environment for distributed simulations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Eklöf Martin, Gustavsen Richard-Moe, Hjulstad Asmund, Mevassvik Ole-Martin
Ort: Stockholm
Sidor: 70
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2114--SE)
Nyckelord Distribuerad simulering, HLA, tjänster, distributed simulations, HLA, services
Sammanfattning Denna rapport dokumenterar en studie som genomförts av FOI och FFI (Norwegian Defence Research Establishment). Det genomförda arbetet utgår från det MoU (Memorandum of Understanding) gällande försvarsforskning som undertecknats av Sverige, Norge, Finland och Danmark. Studiens tema är exekveringsmiljöer för distribuerade simuleringar. Distribuerad simulering är en viktig del av olika typer av försvarsrelaterade applikation. Idag används det i stor utsträckning i träningssammanhang (exempelvis sammankoppling av flygsimulatorer) men inom områden som simuleringsbaserad anskaffning (SBA) och beslutsstödssystem blir dess användning alltmer betydelsefull. Syftet med denna rapport är att beskriva ett ramverk för exekvering av distribuerade simuleringar som tagits fram inom studien. Vidare beskrivs hur Grid/Webb-tjänster och teknologi från den semantiska webben kan appliceras för att skapa en grund till ramverket, exempelvis bidra till förbättrad tillgänglighet till modeller och tillförlitlighet vid exekvering. Slutligen beskrivs en övergripande design, en mängd centrala tjänstetyper, av det tänkte ramverket.
Abstract This report documents a study performed by the Swedish Defence Research Agency (FOI) and the Norwegian Defence Research Establishment (FFI). The work was as a collaborative project based on the Memorandum of Understanding (MoU) concerning co-operation in defence research between Danish Defence Research Establishment, Finnish Ministry Of Defence, FFI and FOI. The topic of the study is execution environments for distributed simulations. Distributed simulation technology is important in several military applications. Currently its use is dominated by military training. However, applications such as (simulation based) acquisition, decision support and concept development and experimentation are becoming more and more important. The scope and objectives of this study is to outline a common, interoperable framework to support the execution of large-scale heterogeneous distributed simulations. Further more, this study investigates how the advances in Grid technologies, Web Services and Semantic Web technologies, can contribute to improved availability and reliability of complex distributed simulations. Finally, a preliminary design of a core set of services that should form the basis for the envisioned framework is presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182