Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

3-D structure and reflectance measurements. A system analysis of Lidar Optech ILRIS-3D.

3-D structure and reflectance measurements. A system analysis of Lidar Optech ILRIS-3D. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Larsson Håkan, Chevalier Tomas, Gustafsson Frank
Ort: Linköping
Sidor: 55
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2116--SE)
Nyckelord laserradar, Optech ILRIS-3D, lidar, prestanda, 3D, modellering, reflektans, laser radar, lidar, performance, modelling, reflectance
Sammanfattning Den här rapporten beskriver den skannande laserradarn Optech ILRIS-3D. En del av rapporten utgör en prestandabeskrivning, fördelar och begränsningar. En annan del behandlar 3-dimensionell mätning och byggande av 3d-modeller. Vi använder ILRIS för att samla in 3d-information, men också för att mäta intensitet och beräkna reflektans. Ett kapitel handlar om mätning och beräkning av reflektans. Avsikten med rapporten är att ha ett samlat dokument om ILRIS och dess användning på FOI.
Abstract This report describes FOI´s scanning laser radar Optech ILRIS-3D. One part is about ILRIS performance, advantages and limits. Another part is about measuring in 3 dimensions and building of 3d-models. We use ILRIS for collecting 3d-information but also for measuring intensity and calculating the reflectance. One chapter describes measurement and calculation of reflectance. The aim with this report is to have a compiled documentation of ILRIS at FOI.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182