Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

VV&A of CGF: A REVVA Application?

VV&A of CGF: A REVVA Application? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nilsson Sten-Åke, Yi Choong-Ho
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2117--SE)
Nyckelord VV&A, M&S, CGF, HBR, validering, verifiering, giltighet, metodik, REVVA, validation, verification, validity, VV&A Methodology
Sammanfattning Vederhäftighet, lämplighet och giltighet är nyckelord för CGF utveckling och användning. På grund av komplexiteten hos utvecklade modeller, höga kostnader för utveckling och ett mycket varierat användningsområde är dock dessa nyckeltermer hittills tämligen förbisedda. Det börjar dock växa ett intresse bland CGF-utvecklare för att något måste göras för att bättre kunna hantera utveckling och användning beroende på kravspecifikationer och användningsområden. Detta sätter också ytterligare krav på att kunna beskriva och mäta ovanstående nyckelord och för detta kunna använda en tillräckligt bra VV&A-metodik som hjälp. Denna rapport beskriver relativt kortfattat den nya REVVA-metodiken, sammanfattar de nu använda metoderna och teknikerna för verifiering och validering vid utveckling av CGFer, resonerar om möjligheten att använda REVVA-metodiken samt visar slutligen förslag på hur arbete inom detta område bör fortsätta. Rapporten innehåller också ett avsnitt som redovisar hur man inom psykologin under många år arbetat med att utforma teorier och modeller för mänskligt beteende och hur man försökt definiera begreppet giltighet. De framtagna teorierna ligger idag till grund för de ramverk som utvecklats och med vars hjälp man på ett bra och relativt enkelt sätt kan bygga modeller av mänskligt beteende (CGFer). Denna rapport kan med den information som vi har idag inte entydigt påstå att REVVA-metodiken är till alla delar användbar för validering av CGFer. Delar som t.ex. ToA och metodiken för att skräddarsy modeller efter behov bör dock vara direkt tillämpbara.
Abstract Reliability, suitability and validity are some of the most important attributes in CGF (Computer Generated Forces)development and deployment. Because of the inherent complexity of human behaviour, resource and cost driven model development reasons and application diversity these key issues are however so far at a stage of infancy. A growing understanding in the CGF and HBR (Human Behaviour Representation)community is that the efforts to model CGF and human behaviour need tailoring with respect to capabilities and constrains given by the requirements specifications of the application. This further stresses the need to explain suitability and validity aspects. To meet this need efficienty appropriate VV&A methodologies are required. This report in short describes a recently developed VV&A methodology, the REVVA methodology, gives an overview of current verification and validation methods and techniques used for the CGF and discusses of the REVVA methods for CGF validation. It finally describes some considerations for the road ahead. To provide an understanding of the problem of CGF validation a review of human behaviour´s history from the psychology has been performed, including the efforts to formulate, declaire and model these phenomena. These theories constitute the foundations for cognitive architectures developed during the last three decades. They are the basis for building simulation models of human behaviour today. This report can not proclaim the REVVA methodology to be the solution for CGF validation. However, useful guidelines are provided by the methodology, e g to build the ToA product and use the tailoring method.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182