Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2006 för FOI:s stöd till försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE).

Årsrapport 2006 för FOI:s stöd till försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Holmgren Erik, Brantlind Mona, Ek Stefan, Karlsson Rose-Marie
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2119--SE)
Nyckelord FHTE, OSP, TNT, explosivämnen, kontaminering, migration, TATP, triacetontriporoxid, AN, ammoniumnitrat, FHTE, OSP, TNT, explosives, detection, migration, contamination, TATP, triacetone triperoxide, AN, ammonium nitrate, air sampling, GC-MS, LC-MS
Sammanfattning FOI stöder sedan ett antal år, genom sin forskning, FHTE:s utbildning av ammunitions-, min- och vapensökande hundar. Under 2006 har följande verksamhet bedrivits i projektet. 2005 års arbete har presenterats för FHTE:s personal. Diskhantering, analysresultat från jordprov, strykprov, diskuterades med personalen. Den 9 mars 2006, togs jord- och strykprov. Provtagningen gjordes i syfte att kontrollera eventuella kontamineringar och bakgrundsnivåer i den tunnel där vinterträning sker. Den 30 maj togs jord- och strykprov. Strykproven togs för att undersöka kontaminering på utrustning och platser, där FHTE:s personal tränar hundar map på gömda explosivämnen. TATP (Triacetontriperoxid) och AN (Ammoniumnitrat) har testats på hundar från FHTE med lovande resultat. FHTE finansierar en del i projektet OSP, där en metod för att bereda en vattenlösning av TNT (military grade) har utarbetats.
Abstract FOI has for several years supported FHTEs training of dogs. This report highlights the work done for 2006, and includes sampling and testing of the FHTE area for contamination, the development of training standards for TATP (triacetone triperoxide) and AN (ammonium nitrate) and the preparation of a TNT (military grade) water solution.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182