Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Initial development of a laboratory rocket thruster for ADN-based liquid monopropellants.

Initial development of a laboratory rocket thruster for ADN-based liquid monopropellants. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wingborg Niklas, Johansson Martin, Bodin Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2123--SE)
Nyckelord ADN, dinitramid, flytande drivämne, tändning, raketmotor, variabel dragkraft, ADN, dinitramide, monopropellant, ignition, rocket thruster, variable thrust
Sammanfattning Variabel dragkraft möjliggör ökad räckvidd och större flexibilitet. Detta är av intresse för "intelligenta" vapen eller i i andra sammanhang där reglerbar dragkraft är önskvärd. Variabel dragkraft hos raketmotorer kan erhållas bl.a. genom att använda flytande drivämnen. På FOI har tidigare flera olika flytande drivämnen baserade på ADN utvecklats. Dessa drivämnen har potential att ersätta hydrazin och väteperoxid. För att kunna användas måste de dock kunna antändas och förbrännas på ett önskvärt sätt. Syftet med detta arbete var därför att utveckla en 100 N provmotor för att studera förbränningen och antändningen av dem. För att begränsa studien har dock först ett lovande ADN-drivämnet valts ut. De inledande försöken visar att flytande ADN-baserade drivämnen kan antändas termiskt i en raketmotor.
Abstract Variable thrust enables increased operational range and flexibility. This is of interest for "intelligent" weapons or in other applications where it is desirable to control the thrust. Variable thrust can be obtained by using liquid monopropellants. A number of liquid ADN based monopropellants have previously been developed at FOI. These propellants have the potential to replace current monopropellants hydrazine and hydrogen peroxide. However, in order to use liquid ADN-based monopropellants they must be as easy to ignite as hydrazine and hydrogen peroxide. The purpose of this work was to develop a 100 N laboratory test thruster to study the ignition and combustion of them. To limit the study, a promising liquid ADN-based monopropellant was chosen. The initial results from the thruster firings show that ADN-based monopropellant can be thermally ignited in the combustion chamber.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182