Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Visualisation and detection using 3D laser radar and hyperspectral sensor.

Visualisation and detection using 3D laser radar and hyperspectral sensor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Freyhult Christina
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2125--SE)
Nyckelord laserradar, hyperspektral, automatisk måldetektion, sensorfusion, visualisering, laser radar, hyperspectral, automatic target detection, sensor fusion, visualization
Sammanfattning Målet med detta examensarbete var att visa på styrkan av att kombinera datamängder från två olika typer av sensorer. Sensorerna som används i detta examensarbete är en hyperspektral kamera och en skannande 3D-laser. Den hyperspektrala kameran användes för detektion och lasern för igenkänning/visualisering. Projektet kan delas upp i två huvuddelar. Den första delen diskuterar egenskaper av endera datamängderna och hur dessa kan användas för att isolera anomalier. Informationen som tas från första datamängden används för att göra ett smart val i den andra datamängden. Ett ämne som tas upp i båda de första stegen är inte bara vilka egenskaper som ska analyseras, men även hur processen kan göras automatisk. Den andra halvan av projektet består av att presentera resultatet från första delen på ett sätt som ger mest information till användaren. Detta görs med hjälp av ett grafiskt gränssnitt som tillåter användaren att styra över sättet som resultatet presenteras. Slutsatsen av detta projekt är att informationen som man får från samverkande sensorers datamängder ger bättre resultat än summan av information som får från individuella sensorers datamängder.
Abstract The main goal of this thesis is to show the strength of combining datasets from two different types of sensors. The sensors used in this thesis are a hyperspectral camera and a scanning 3-D laser. The hyperspectral camera is used for detection and the laser for recognition/visualisation. The project can be divided into two main parts. The first part discusses the properties of one of the datasets and how these are used to isolate anomalies. An issue to deal with here is not only what properties to look at, but how to make the process automatic. The information retained from the first dataset is then used to make intelligent choices in the second dataset. Again, one of the challenges is to make this process automatic and accurate. The second part of the project consists of presenting the results in a way that gives the most information to the user. This is done with a graphical user interface that allows the user to manipulate the way the result is presented. The conclusion of this project is that the information from the combined sensor datasets gives better results than the sum of the information from the individual datasets.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182