Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Implementation of HPM Front-door protections and component investigations.

Implementation of HPM Front-door protections and component investigations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nilsson Tony, Jonsson Rolf
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2126--SE)
Nyckelord HPM, UWB, framvägskoööingsskydd, limiter, LNA, HPM, UWB, front-door protection, limiter, LNA
Sammanfattning Denna rapport summerar det arbete som utförts inom HPM-skyddsprojektet, delområde framvägskopplingsskydd. De HPM och UWB-mätningar som gjorts på kombinationen limiter TGL2201EPU integrerade med lågbrusförstärkaren (LNA) MAALGM0003-DIE visar att kombinationen fungerar,limitern skyddar lågbrusförstärkaren från skada. För HPM-pulser (PRF: enkelpuls, puls längd = 100 ns, f = 6 GHz) är tålighetsnivån 41 dBm i topp puls effekt och för UWB-pulser är motsvarande nivå mer än 60 dBm. De ovannämnda resultaten kan jämföras med resultat erhållna från tålighetsmätningar som gjorts på lågbrusförstärkaren MAALGM0003-DIE from MA/Com utan limiterskydd. Både HPM och UWB-mätningar har utförts. Resultaten från mätningarna visar att tåligheten för lågbrusförstärkaren är 34 dBm och 52-54 dBm för UWB-pulser. Detta betyder att limitern ökar tåligheten med omkring 7 dB. Resultaten från MMIC Schottky-diode limiter som konstruerats på FOI visade att det var god överensstämmelse mellan simulerade och uppmätta värden, trots det är inte resultaten tillräckligt bra för att användas i riktiga tillämpningar. För frekvenser från DC och upp till 3 GHz hade tåligheten ökat från 20 dBm till omkring 28 dBm på bekostnad av omkring 1.5 dB i småsignals transmissionsförluster.
Abstract This report summarises the work done in the HPM-protection project, within front-door protection. The results from HPM- and UWB-measurements on the limiter TGL2201EPU combined with the Low Noise Amplifier (LNA) MAALGM0003-DIE show that the combination works, the limiter protects the LNA against damage. For HPM-pulses(HPM single pulse, pulse width = 100 ns, f=6 GHz) the susceptibility level is 41 dBm in peak pulse power and for UWB-pulses the corresponding level is more than 60 dBm. The results mentioned above can be compared with the results from the susceptibility testing of the LNA MAALGM0003-DIE from MA/Com, without limiter protection. Both UWB- and HPM-measurements were done, the susceptibility was of the LNA was 34 dBm for HPM-pulses and 52-54 dBm for UWB-pulses. The limiter increases the susceptibility level with at least approximately 7 dB. The results from the MMIC Schottky-diode limiter designed at FOI have showed to have good agreement between measured and simulated values, but it is not good enough to be used in a real application. For DC up to 3 GHz the susceptibility was increased from 20 dBm to about 28 dBm at the cost of about 1.5 dB in small signal insertion loss.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182