Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Final report: HPM - skyddsmetoder för NBF.

Final report: HPM - skyddsmetoder för NBF. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Höijer Magnus, Bäckström Mats, Jonsson Rolf, Nilsson Tony, Lundén Olof, ul Wahab Qamar
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2127--SE)
Nyckelord HPM, framvägskoppling, bakvägskoppling, lågbrusförstärkare, limiter, modväxlande kammare, high power microwaves, frontdoor coupling, backdoor coupling, low noise amplifiers, limiters, reverberation chamber
Sammanfattning HPM är en grov form av elektronisk krigföring. Den utnyttjar att en elektromagnetisk källa kan generera tillräckligt mycket energi för att penetrera in i elektronikkretsar och störa eller förstöra dessa. Denna rapport belyser viktiga resultat samt viktig kunskap och erfarenhet som har erhållits inom det treåriga projektet "HPM-skyddsmetoder för NBF" . Rapporten innehåller även en förteckning över samtliga skriftlig a publikationer inom projekttiden. Dessutom beskrivs hur information har överförts till övriga samhället, huvudsakligen myndigheter och industri. En generell modell för hur elektromagnetisk energi förstör/stör elektronik har utvecklats. När HPM tas emot av en antenn förstörs typiskt en lågbrusförstärkare. Sårbarheten hos dessa har undersökts. Skyddskretsar har utvecklats och undersökts. Oavsiktig bakdörrsinträngning är mycket komplex. Ett viktigt verktyg för att kvantifiera bakvägsinkoppling är den Modväxlande kammaren. Förståelse och metoder för att använda den Modväxlande kammaren har utvecklats.
Abstract High Power Microwaves (HPM) is a brutal form of electronic warfare. It relies on that an electromagnetic source can generate enough electromagnetic energy to penetrate into electronic circuits in equipment to disturb or destroy the electronics. This report highlights important results, knowledge and experiences which have been gained during the three year long project "HPM-skyddsmetoder för NBF". The report does also contain a list of the written documentation, and information of how competence has been transferred to other parts of the society, mainly authorities and industry. A general model of how electromagnetic energy hits electronics has been developed. When HPM penetrates through antennas typically a low noise amplifier is destroyed. The susceptibility of these has been investigated. Protection circuits have been developed and investigated. Unintentional penetration through backdoors is hard to characterize. An essential tool in doing so is to use the Reverberation Chamber. Understanding and methods to use the Reverberation Chamber has been developed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182