Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Basic Optical Sensor Model.

Basic Optical Sensor Model. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Winzell Thomas
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2135--SE)
Nyckelord sensormodell, MTF, syntetiska bilder, brus, CAMEO-SIM, sensor model, syntethic imagery, noise, McCavitySensor model, McCavity
Sammanfattning I detta arbete beskrivs sensormodelling, främst för att komplettera existerande datorverktyg för syntetisk bildgenerering. Sensormodellen baseras på definierade och identiferade fysikaliska parameterar för att bland annat beskriva optik, detektormatris, brus, rörelse, och vissa atmosfäriska egenskaper. En kort översikt för MTF ges liksom en modell för beskrivning av sensorbrus för halvledarbaserade sensorer, speciellt för CCD fokalplansarrayer. Några av FOIs experimentella sensorsystem beskrivs liksom kritiska parametrar för att implementera dessa system. Två exempel på sensormodell beskrivs tillsammans med utvalda resultat.
Abstract In this work, a sensor model has been outlined mainly as an addition to synthetic imagery generation tools such as CAMEO-SIM and McCavity. The sensor model is based on defining and identifying physical parameters and models for describing optics, detector matrix, noise, motion and atmospherics among other imaging specifics. A short review of MTF is given as well as a noise model for semiconductor pixel based sensors, especially CCD focal plane arrays. A discussion of FOI specific experimental sensor systems is given as well as some critical parameters for model implementation of these systems. Two sensor modelling examples are described as well as some selected results.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182