Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Autonoma förmågor för robot- och UAV-system.

Autonoma förmågor för robot- och UAV-system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fors Karina, Hagström Martin, Hamberg Johan, Ulvklo Morgan, Wirkander Sven-Lennart, Ögren Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 82
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2140--SE)
Nyckelord Autonomi, samverkan, övervakning, attack, banplanering, uppgiftstilldelning, spaning, hinderundvikande, UAV, robotar, autonomy, cooperative, surveillance, strike, path planning, task assignment, search, coverage, obstacle avoidance, UAV, missile
Sammanfattning Flera autonomt styrda vapensystem för verkan och spaning mot markmål kommer att vara operativa inom en nära framtid. För den svenska försvarsmakten representerar dessa system både nya hot och nya möjliga förmågor. I denna rapport beskrivs ett antal sådana system, typsituationer/scenarier där de kan användas och algoritmer som realiserar de önskade förmågorna. Avsikten är att inte bara ge en bild av möjligheter, utan också begränsningar hos de algoritmer och funktioner som utgör basen för dessa systems förmågor.
Abstract In the near future, a number of airbourne autonomous weapon systems will be available. The gap between missiles and UAVs is being bridged by loitering attack missiles with search capabilities and tactical UAVs equipped with Hellfires or guided bombs. These systems present new possibilities as well as new possible threats to the Swedish armed forces. The purpose of this report is to give the reader an overview of what capabilities, from an autonomy point of view, such systems might have. In order to give such an overview, a number of systems and possible scenarios are presented, along with the corresponding autonomous algorithms and resulting capabilities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182