Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Slutrapport projekt Teknisk Hotsystemvärdering.

Slutrapport projekt Teknisk Hotsystemvärdering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hansson Mikael
Ort: Linköping
Sidor: 37
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2141--SE)
Nyckelord telekrigvärdering, simulering, missiler, robotsystem, IR, optronik, radar, electronic warfare assessment, simulation, missiles, optronics
Sammanfattning Denna slutrapport beskriver verksamheter och erhållna, öppna, resultat inom FoT-projektet "Teknisk Hotsystemvärdering" från 2004 till 2006. Projektets syfte har varit att på främst teknisk/stridsteknisk nivå ha genomfört fördjupade analyser och värderingar av dimensionerande hotrobotsystem, framförallt I telekrigduellen mot våra egna varnar- och motverkanssystem. Detta som grund för säkrare utformning av egna tekniska skydd och taktiskt uppträdande. Försvarsmakten och FMV har genom projektet fått tillgång till kompetens inom området samt avancerade simuleringsmodeller av hotrobotsystem som har använts i studier och värderingsverksamheter. Projektet har bistått med beslutsunderlag och expertstöd till Försvarsmakten och FMV så att de har kunnat fatta säkrare beslut vid studier och vid utveckling av materiel. Likaså har projektet, med sin duellsimuleringsmiljö, bidragit till såväl en effektivisering som en höjd säkerhet vid värderingar av egna system mot dimensionerande hotrobotsystem för att skydda våra egna plattformar såväl vid försvaret av vårt eget territorium som vid deltagande i internationella fredsbevarande operationer.
Abstract This report describes activities and results from the project "Technical Threat System Assessment" dating from 2004 to 2006. Objectives of the project have been to perform in depth analyses and assessments of threat missile systems. The electronic warfare (EW) duel against our own warning and countermeasure systems has specially been regarded. This work form the base for a better assessment of our own technical protection of our platforms and also a way to better develop the tactics used in combat. The Swedish Armed Forces (FM) and the Swedish Defense Materiel Administration (FMV) has been supported with knowledge and advanced simulation models of threat missile systems. These models have been used in studies and assessments of our own EW systems and therefore supported FM and FMV in their decisions concerning development and procurement of EW systems. The project has also been a part in the process to improve the assessment of the duel between threat missile systems and our own military platforms as vehicles, ships and aircrafts. This work supports the Swedish Armed Forces in their work to protect our own territory and in their participation in international peacekeeping missions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182