Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Publicering i webbapplikationer.

Publicering i webbapplikationer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Westerdahl Lars, Bengtsson Alf
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2142--SE)
Nyckelord nättjänster, webbapplikationer, publicering, services, web applications, publishing
Sammanfattning Samarbete mellan människor sker i allt större utsträckning via webbaserade applikationer. Kunskap byggs upp och kvalité skapas genom deltagande. Även Försvarsmakten påverkas av denna utveckling genom att bland annat ledningssystem har krav på sig att använda civila komponenter. Arbetsmetoder och verktyg som används till vardags skall även kunna användas vid insatser. Försvarsmakten får fler internationella uppdrag med en ledande roll. Det gör att ledningssystem måste kunna ta in och även delge information mellan koalitionspartners. För att dessa skall känna sig manade att publicera information på ett icke-nationellt system måste tillit till ledningssystemet skapas. I den här rapporten ges exempel på hur information kan publiceras så att en uppgiftslämnare kan känna att informationen behandlas väl och görs tillgänglig till dem som avses. Den ökade graden av webbapplikationer och då främst dess exponering av funktionalitet, har gjort att Cross Site-attacker har ökat i omfattning. I rapporten beskrivs Cross Site-attacker samt hur dessa kan undvikas.
Abstract Collaboration between people is conducted over web-based applications to an increasingly larger extent. Knowledge is built and quality is assured through user participation. The Armed Forces is affected by this development through demands on using commercial products when, for instance, developing new command & control systems. The everyday working methods and tools should be useable during deployment as well. The Armed Forces are more frequently deployed on international missions, also in the role of leading nation. Collaborating with allied forces means that the command & control system must allow collaborators to publish and extract information to and from the system. Trust is a key issue for information sharing. This is especially important for non-national systems. In this report examples are given on how a nation can publish information while remaining assured that the information is treated securely and is made available to those it concern. The increasing amount of web applications with their exposure of functionality has resulted in an increase in Cross Site attacks. In this report, Cross Site attacks are described and methods for avoiding them are presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182