Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Undervattenskommunikation 2006. Operativ och teknisk anpassning.

Undervattenskommunikation 2006. Operativ och teknisk anpassning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sangfelt Erland, Öberg Tommy
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2143--SE)
Nyckelord Undervattenskommunikation, iterativ utjämning, turbokod, UUV, ubåt, nätverk, underwatercommunication, iterative equalization, turbo code, UUV, sub, network
Sammanfattning 2006 års forskningsresultat från projekt "Kommunikationslänk under vatten" rapporteras översiktligt. En beskrivning av demonstrationer i fält av en högpresterande kommunikationslänk ingår. Projektets, samt föregångarens, alla utgivna rapporter och publikationer rörande akustiska, elektromagnetiska och optiska kommunikationsmetoder 2000 - 2006 sammanställs i en lista. Systemförslag till kommunikationsmodem på några olika nivåer av sofistikeringsgrad ges, tillsammans med en prestandabedömning och taktiska aspekter på deras användning. Utgående från marina förbands uppgifter både nationellt och internationellt diskuteras nio olika situationer eller visioner för operativ användning av akustisk undervattenskommunikation. I alla av fallen är undervattenslänken antingen nödvändig, eller så ger den ett mervärde. En viktig sammanfattning av forskningen är att den modernaste kommunikationstekniken tillåter tal, data och text att överföras som en realtidsström över avstånd på 80 - 100 km i ljudkanal och med goda sändare. Vi har själva demonstrerat detta på avstånd upp till 60 km med en relativt enkel sändare. På små avstånd mindre än 1 km, eller vertikalt, bör realtidsströmmande video (64 kbps) klaras av.
Abstract A progress report for 2006 concerning our research on underwater communications is given. We shortly describe field demonstrations of a high performance acoustic link. All our published reports on electromagnetical, acoustical, and optical methods for underwater communication are given from 2000 - 2006. Proposals of modem design for acoustical communications are presented together with an estimated degree of performance and tactical use. Starting from our naval forces tasks in both national and international operations, we formulate and discuss briefly nine different situations or visions for operative use of acoustical underwater communication. In all of them, the underwater link is either necessary or gives added value. An important conclusion of our research is that the modern communication techniques allow for streaming transmission of speech, data, and text over ranges of 80 - 100 km in a sound channel and if a fairly potent transducer is used. We already demonstrated this for ranges up to 60 km using a less powerful transducer. At short range less than a km, or using a vertical uplink, streaming videao (64 kbps) should be possible.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182