Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Störning av multisensorsystem - Slutrapport.

Störning av multisensorsystem - Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Nils, Gadd Staffan, Gustafsson Magnus, Karlsson Mikael, Lauberts Andris, Molin Sara, Näsström Fredrik, Petersson Mikael, Wigren Christer
Ort: Linköping
Sidor: 33
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2146--SE)
Nyckelord multisensorsystem, störning, IR, radar, datafusion, klassificering, fålföljning, multisensor systems, countermeasures, data fusion, classification, tracking
Sammanfattning Projektet "Störning av multisensorsystem" har undersökt inverkan av störningar på multisensorsystem, samt hur man eventuellt kan skydda egna multisensorsystem vid störning. Projektet har varit tvåårigt med en inledande separat förstudie under 2003. Projektet har framförallt resulterat i ett verktyg för högkvalitativ simulering och värdering av effekten av störning på funktioner hos sensorer och sensorsystem. Simuleringsplattformen fokuserar på realism och signalkvalité, vilket krävs för att hantera markmålsfallet med tillförlitlighet. Den modularitet som medges med HLA-anpassade delkomponenter innebär att man kan använda specialiserade simuleringsprogram för de olika delarna, exempelvis specialiserade program för radar- och IR-sensordatagenerering. Med verktyget har störningspåverkan av måligenkännings- och målföljningsfunktionen hos en multisensormålsökare undersökts.
Abstract The project "Störning av multisensorsystem" (Multisensor systems and countermeasures) has examined the effect of countermeasures on multisensor systems and how it may be possible to protect multisensor systems from countermeasures. The project has been running for two years with a separate pre-study during 2003. The result of the project is, above all, a tool for high quality simulation and verification of the effects of countermeasures on specific functions in sensors and sensor systems. The focus of the simulation platform is realism and signal quality, which is needed to handle ground scenarios reliably. The modularity that is given by using HLA-adapted components enables the use of specialized simulation programs for different parts in the system, e.g. specialized programs for radar and IR signal generation. This tool has been used to investigate the effect of countermeasures on target recognition and target tracking functions in a multisensor seeker.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182