Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Slutrapport för projektet Värdering TK i EO sensorer och målsökare.

Slutrapport för projektet Värdering TK i EO sensorer och målsökare. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gustafsson Ove, Elmqvist Magnus, Pettersson Magnus, Svensson Tomas, Uppsäll Magnus
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2148--SE)
Nyckelord värderingsmetodik, telekrig, laser, DIRCM, varnare, målsökare, motemdel, robotar, facklor, methods of asessment, valuation, EW, laser, target seekers, countermeasure, flare, missiles
Sammanfattning Det av Försvarsmakten finansierade projektet ´Värdering telekrig i E/O-sensorer och målsökare´ slutrapporteras. Projektets målsättning är att bygga upp kunskaper och resurser för prov och försök med E/O sensorer och målsökare i realistiska miljöer. Inom projektet har arbetet i huvudsak inriktats mot att skapa en resurs för verifiering av simulering av sensorer och målsökare utifrån prov i realistiska miljöer. Inom projektet har även värderingsmetodik diskuterats i samband med värdering av E/O system. Projektet har genomförts under perioden 2005-2006. En utrustning för att inrikta sensorer och målsökare mot rörliga mål, ett sk. vridbordssystem, som konstruerats och byggts under en tidigare fas av projektet, har inom projektet testats vid signaturmätningar under två fältprov vid FFK, Karlsborg. I rapporten redovisas förbättringar som vridbordssystemet har genomgått under perioden, motiverade av erfarenheterna från dessa fältprov samt från andra försök där utrustningen använts. Redovisning av delar av värderingsmetodikarbetet som behandlar DIRCM system och E/O missilvarnare rapporteras. Slutsatsen från arbetet med det framtagna vridbordssystemet för inriktning av sensorer och målsökare är att systemet fungerar och är en nyttig del av den infrastruktur som är nödvändig för att kunna genomföra tester och prov i fält. Exempel på detta är de prov för mätning av signaturen från plattformar och motmedel som genomfördes vid FFK, Karlsborg.
Abstract The final account of the defence research project ´Värdering telekrig i E/O-sensorer och målsökare´ executed with financial support from the Swedish Armed Forces. Its objective is to collect knowledge and to build resource´s doing tests and trials with E/O sensors and homing devices. The work has been concentrated on producing resources to be used within the assessment of simulation models for sensors and homing devices through tests in realistic environments. The work included also discussions about methods of electronic warfare assessment of E/Osystems. The project has been carried through during 2005-2006. A resource used to aim sensors or homing devices at moving targets, a moving optical platform, constructed and build during an earlier phase of the project, has been tested at signature measurements on two occasions at field tests at site FFK, Karlsborg. The report describes some of the changes performed suggested and motivated by the field tests or by other users. The report also accounts the discussion about the method of assessment of E/Osystems especially DIRCM and missile warning systems. Conclusion drawn from the work with the optical motion platform is that its functional and that the platform works well as a part of the necessary infrastructure making tests and field trials. As example are the signature measurements of different platforms and counter measure systems performed at the field tests.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182