Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Methods for ground target detection and recognition in 3-D laser data.

Methods for ground target detection and recognition in 3-D laser data. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Chevalier Tomas, Tolt Gustav, Andersson Pierre, Grönwall Christina
Ort: Linköping
Sidor: 37
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--2150--SE)
Nyckelord 3D-laserradar, punktmoln, signalbehandling, igenkänning, detektion, 3D-laser radar, point cloud, signal processing, recognition, detection
Sammanfattning Signalbehandling av tre-dimensionella laserdata är ett förhållandevis nytt forskningsområde, särskilt de högupplösta tillämpningarna. De laserbaserade 3D-sensorerna ger kontrast där passiva 2D-sensorer generellt har liten eller helt saknar kontrast, såsom i mörker. De ger möjlighet att separera objekt på olika avstånd. Så länge lite ljus passerar ett skylande material, som för de flesta tyger, vegetation, rök och persienner, ges möjlighet att få en geometrisk avbild av objektet. Denna geometriska avbild kan sedan användas för absoluta längdmätningar och ger därför ett bra underlag för igenkänning. Den här rapporten visar några metoder att detektera, segmentera och känna igen objekt i 3D-laserradardata, samt ger några exempel. Vi använder oss av data från mätsystem som är placerade på marken eller nära marken, med andra ord en förhållandevis låg infallsvinkel.
Abstract The signal processing of three-dimensional laser data is a relatively new field of research, especially the high resolution applications. The laser based 3-D sensors give contrast where passive 2-D sensors in general have small or no contrast, as for instance in darkness. They give the possibility to separate objects at different distances. As long as you have some light passing through a covering material, such as for most cloth, vegetation, smoke, and Venetian blinds, it is possible to get a geometric view of the hidden objects. This geometric object data can be used for absolute measurements and is therefore also a strong basis for recognition. This report shows some of the studied methods to detect, segment and recognize objects in 3-D laser data and gives some examples. Only sensor systems placed on ground or close to ground in a fairly low angle of incidence are considered.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182